Start / Förskola och skola / Gymnasium / Gymnasieskolor i kommunen / Vallentuna gymnasium / Nyheter Vallentuna gymnasium / Elever från Vallentuna gymnasium projektleder leveranser av nya sopsorteringskärl

Elever från Vallentuna gymnasium projektleder leveranser av nya sopsorteringskärl

Sopsorteringskärl

Kommunstyrelsen har köpt in källsorteringsutrustning till Vallentunas kommunala skolor, förskolor och socialförvaltningens verksamheter såsom gruppbostäder. Denna satsning har bland annat gjorts för att skolorna och förskolorna ska få ytterligare ett verktyg för för att prata kring återvinning och avfall i den pedagogiska verksamheten.

Totalt har 76 källsorteringsskåp och 24 set med boxar för farligt avfall köpts in. Ungefär 100 set med källsorteringskassar har också delats ut. Ena typen av källsorteringsskåp har fått design med Vallentunas lövslinga. I lövslingan gömmer sig insekter som elever, förskolebarn (och vuxna) kan upptäcka i bladverket.

En man håller på lastar ur en lastbil

Som en del i sin utbildning har elever på Vallentuna gymnasiums transportprogram kört ut materialet till skolorna, förskolorna och kommunens gruppbostäder. Varje elev har haft tre kunder/leveransadresser. De har haft ishallen på Vallentuna IP som "centrallager". Idén att gymnasieelever skulle få uppdraget kom av gymnasiets rektor när Vallentunas miljöstrateg frågade efter lokaler att använda för omlastning innan leverans till slutadress.

– Vi på gymnasiet blev tillfrågade och tog på oss uppdraget att distribuera de sorteringsmöbler som beställts till de olika enheterna i kommunen. Väldigt bra praktisk övning för våra elever och kul att vi kan arbeta tillsammans i kommunen, säger Helena Hjord, Lärare Transportprogrammet på Vallentuna gymnasium.

Vallentuna kommun har ett brett och systematiskt miljöarbete. Kommunens miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001. En viktig del i kommunens miljöarbete handlar om att minska avfallsmängderna och öka återvinning och återbruk. Kommunens alla verksamheter bidrar till att nå målen i Avfallsplan 2021-2032.

– En inriktning i kommunen miljö- och klimatstrategi handlar om att stärka skolornas och förskolornas pedagogiska arbete med lärande för hållbar utveckling. Det är väldigt givande att vi kan samverka och ge kommunens gymnasieelever praktisk övning i deras utbildning, säger Ann Wahlström, Miljöstrateg Vallentuna kommun

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats