Miljö och klimat

En bra miljö är en förutsättning för människor och allt annat levande. Samhället står inför utmaningen att säkerställa en hållbar utveckling och tillväxt inför kommande generationer. Vallentuna kommuns miljömål utgår från den första strategiska inriktningen och målet i Kommunplanen och samlar kommunens mål och miljöarbete inom sju teman.

Bild som visar miljöarbetets sju olika teman

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats