Start / Näringsliv och arbete / Arbetsmarknaden i kommunen

Arbetsmarknaden i kommunen

Vallentuna kommun är en av de kommuner med den lägsta arbetslösheten i Stockholms län. Den öppna arbetslösheten i Vallentuna är 2,6 procent. Det är mindre än hälften av motsvarande värde för arbetslösheten i riket.

I samverkan med Arbetsmarknadsavdelningen, Företagarna, Arbetsförmedlingen och Centrumföreningen i Vallentuna, deltar kommunen i en rad olika arbetsmarknadspolitiska program.

Bland de största företagen finns både privata och kommunalägda liksom utlandsägda.

Kommunen har cirka 1 500 anställda som arbetar inom ett 100-tal olika yrken. De flesta arbetar inom vård, omsorg och utbildning, men det finns också många andra yrken.

Sverige har en av de högsta sysselsättningsnivåerna i Europa med höga krav på individers kompetens och vilja till utveckling. Kommuners ansvar på arbetsmarknaden handlar om att i samverkan med olika myndigheter och organisationer möta de utmaningar och möjligheter som finns på den lokala arbetsmarknaden. Praktik och arbetsträning för ungdomar och långtidsarbetslösa, liksom stöd och råd för företagare, ingår i kommunens ansvar, roll och uppgift inom arbetsmarknadspolitiken.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats