Start / Näringsliv och arbete / Arbeta hos oss / Våra värderingar

Vallentuna kommuns värderingar

Engagemang, Samarbete och Allas lika värde. Det är vad Vallentuna kommun står för – resultatet av ett omfattande arbete där alla arbetsgrupper i Vallentuna kommun medverkat för att fastställa vad kommunens gemensamma värderingar är.

Symbol hjärta med orden: engagemang, samarbete, allas lika värde

Varför gemensamma värderingar?

Alla har vi egna värderingar som svarar på frågan – vad är viktigt och vad står du för? Det är din och min drivkraft för hur vi agerar med och mot varandra samt hur vi vill uppleva omgivningen. Med gemensamma värderingar som genomsyrar vad vi som organisation står för så vet du som enskild medarbetare vad som förväntas av dig – men också vad du kan förvänta dig av dina kollegor, chefer och andra du möter i vår organisation. Våra gemensamma värderingar ska ses som ett ramverk för hur vi är mot varandra och vad vi står för.

Arbeta med värderingarna

Att arbeta med värderingar är en konstant pågående process. Det är när de landar i faktiska beteenden som de får spridning och därpå en positiv påverkan för de vi är till för och de effektiva resultat vi kan uppnå med hjälp av dem.

I Vallentuna kommun arbetar vi med våra värderingar på flera sätt. Dels genom vår arbetsvardag. De är värderingar som ska visas, synas och kännas genom vårt bemötande, både när vi samarbetar internt och möter våra invånare och kunder. Dels genom metoder, så som Team Debrief, och under våra medarbetarprogram och vårt ledarutvecklingsprogram.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats