Vallentuna kommuns värdegrund

I Vallentuna kommun har vi en professionell verksamhet, som präglas av kvalitet och kundfokus. 

Engagemang, allas lika värde och utveckling genomsyrar vår organisation. 

Ballonger

Engagemang

Förhållningssätt

 • intresserad
 • lyhörd
 • ansvarstagande

Arbetssätt

 • får andra att växa
 • delar med mig
 • skapar dialog

Två kvinnor som sitter och pratar

Allas lika värde

Förhållningssätt

 • fördomsfri
 • respektfull
 • empatisk

Arbetssätt

 • aktivt bemöter fördomar
 • reflekterar över egna ställningstaganden
 • ser och bekräftar

En man som pratar i telefon

Utveckling

Förhållningssätt

 • omvärldsorienterad
 • nyfiken
 • öppen för förbättringar och nytänkande

Arbetssätt

 • aktivt söker kunskap
 • reflekterar, utvärderar och förbättrar
 • tar initiativ till samverkan
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats