Start / Näringsliv och arbete / Upphandling och inköp / Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar som dyker upp i en upphandlingsprocess.

Frågor och svar

Varför ska leverantörer ställa frågor under anbudstiden?

Om du vill delta i en upphandling och tycker att det finns oklarheter i upphandlingsdokumenten SKA du ställa frågor till kommunen via upphandlingsverktyget Visma TendSign. Frågorna ska ställas så fort som möjligt för att kommunen ska ha tid att kunna svara på frågorna och eventuellt kunna justera vissa delar i upphandlingsdokumentet.

Om t.ex. ett krav fortfarande står kvar vid tidpunkten för anbudslämnande kan kommunen inte justera ett krav i efterhand. Därför är det viktigt att ni använder möjligheten att ställa frågor under annonseringstiden.

Varför ska leverantören inte lämna in anbud så tidigt som möjligt?

Avvakta med att lämna anbud tills det endast återstår en eller ett fåtal dagar av annonseringstiden då det kan komma nya uppgifter gällande upphandlingen.

Kan leverantören komplettera uppgifter i efterhand?

Alla dokument och all information som efterfrågas i upphandlingsdokumentet måste finnas med när anbudet lämnas in.

I en del upphandlingar tillämpas begränsad kontroll. Detta innebär att de leverantörer som har möjlighet att vinna upphandlingen skickar in uppgifter efter att anbuden har öppnats. T.ex. intyg, CV, rutiner m.m.

Råder det absolut sekretess under upphandlingsprocessen?

Absolut sekretess för ett upphandlingsärende gäller efter att en behovs- och marknadsanalys har gjorts till att kommunen skickar ut ett tilldelningsbeslut. Tilldelningsbeslutet skickas till samtliga leverantörer och innehåller information om vilken/a leverantör/er som har tilldelats kontraktet.

Är anbud offentliga handlingar?

Efter att tilldelningsbeslutet har meddelats blir inkomna anbud offentliga handlingar. Det innebär att andra leverantörer kan begära ut anbuden.

Vill leverantören sekretessbelägga uppgifter i sitt anbud måste det framgå klart och tydligt vilka uppgifter man önskar sekretessbelägga samt anledning. Kommunen kan p.g.a. offentlighetsprincipen aldrig garantera absolut sekretess för uppgifter i lämnat anbud.

Vanliga missar vid anbudsinlämning

• Kontrollerat sin ekonomiska rating
• Osignerade intyg
• Har inte skickat med alla efterfrågade dokument
• Felaktigt/obesvarade frågor

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats