Start / Näringsliv och arbete / Upphandling och inköp

Upphandling och inköp

Upphandling är en process där kommunen köper in varor och tjänster. Lagen om offentlig upphandling, LOU, och Lagen om valfrihetssystem, LOV, utgör grunden för Vallentuna kommuns upphandlingsverksamhet. Upphandlingen ska genomföras på affärsmässiga grunder, i konkurrens och på ett objektivt sätt. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats