Syftet med företagslotsen är att underlätta för dig som företagare när du vill etablera eller expandera din verksamhet i kommunen.

Företag som har frågeställningar som berör fler myndigheter inom följande område kan boka in tid hos Företagslotsen.

  • Plan- och bygglov
  • Mark- och utbyggnadsfrågor
  • Miljöbestämmelser Livsmedel
  • Alkohol- och utskänkningstillstånd
  • Brand och säkerhet Teknik- och VA-frågor
  • Fristående verksamheter inom utbildning

Företagslotsen ska förbättra kommunikationen mellan dig som företagare och kommunens tjänstemän genom samordning och vägledning. Efter att du har bokat en tid i formuläret, kommer mötet att bemannas av relevant kompetens för att på bästa sätt hjälpa dig.

Självservice

Här kan du boka tid för företagslots.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats