Fakta om näringslivet

I Vallentuna ska det vara enkelt att driva företag. Därför arbetar vi hela tiden för att du som företagare ska få god service, ett positivt bemötande och att du upplever att Vallentuna är en attraktiv plats där du kan starta och utveckla ditt företag.

Näringslivet i Vallentuna består till största delen av små företag. Det vill vi värna då vi ser att allt fler kommer att ha en del av, eller hela, sin försörjning genom eget företagande i framtiden.

Vi tror på mötesplatser och dialog

En avgörande komponent för ett bra företagsklimat är ömsesidig förståelse och kunskap mellan det lokala näringslivet och kommunen. Det är därför viktigt att vi skapar kontaktytor och mötesplatser tillsammans, både fysiska och digitala, för att förstå varandras perspektiv och behov. Dessa mötesplatser kan skapas både av oss som kommun men också av dig som företagare.

Företagsbesök

Företagsbesök är ett av sådana forum där vi får träffa dig som företagare, för att få en inblick i din verksamhet och de eventuella utmaningar du ställs inför. Det skapar samtidigt förutsättningar för en god dialog där tjänstemän, politiker och företagare kan dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Dina synpunkter räknas

Vad du som företagare behöver för att starta eller utveckla ditt företag i Vallentuna är viktigt för oss att känna till. För att ta reda på det följer vi bland annat upp attityder och bemötande i kontakten med oss.

Läs mer om hur vi arbetar med att höja kvaliteten för Vallentunas företagsklimat genom att klicka på rubriken "Kvalitet i näringslivet" längre ner på sidan.

Mer information

Ta gärna del av vår Näringslivsplan samt hur du som företagare kan få råd och stöd av oss. Det gör du genom att klicka på rubrikerna "Näringslivsplan 2023" och "Företag, stöd och rådgivning" längre ner på sidan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats