Start / Näringsliv och arbete / Arbeta hos oss / Onboarding i Vallentuna kommun

Onboarding i Vallentuna kommun

I Vallentuna kommun använder vi oss av en digital pre/onboarding. Syftet med att använda sig av en kvalitetssäkrad onboarding är att hjälpa ny personal att känna sig välkommen och snabbt komma in i den nya företagskulturen på ett kul och engagerande sätt. Alla som börjar i Vallentuna kommun har rätt att få samma information och utbildning under sin onboarding oberoende av vart man börjar. Onboardingsprocessen består dels av en preboarding som sker innan den nyanställda har påbörjat sin anställning samt onboarding som sker under anställningens gång.


Preboarding och onboarding förbättrar inlärningen, både innan och under anställningen. De ökar även möjligheten för nyanställda att kunna utföra konkreta handlingar redan under de första veckorna. Efter påskrivet kontrakt får den nyanställda tillgång till preboardingen och kan lära sig om bland annat Vallentuna kommun, kulturen, värderingar och kollegor. Med preboardingen vill vi skapa engagemang och förståelse samt en känsla av tillhörighet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats