Start / Näringsliv och arbete / Upphandling och inköp / Konkurrensutsatt verksamhet (LOV)

Konkurrensutsatt verksamhet (LOV)

Kommunen kan välja att konkurrensutsätta hela eller delar av sin verksamhet. Lagen om valfrihetssystem, LOV, reglerar vad som gäller när myndigheter konkurrensutsätter delar av sin verksamhet genom att överlåta till kunden att välja vem som ska utföra den efterfrågade tjänsten.

I Vallentuna kommun finns kundval enligt lagen om valfrihetssystem (LOV), för daglig verksamhet och inom hemtjänsten. Syftet med kundvalet är att öka kundens möjlighet att själv kunna välja vem som ska utföra den insats som kunden har rätt till.

Ansökan om att bli utförare inom LOV

Den som bedriver eller önskar bedriva daglig verksamhet eller hemtjänst kan ansöka om att bli godkänd som utförare. För att bli godkänd måste utföraren uppfylla ett antal krav som kommunen har beslutat om, dessa krav finns samlade i ett förfrågningsunderlag som du hittar nedan.

Ansökningar kan lämnas in löpande i det elektroniska verktyget TendSign. Skicka in din ansökan nedan.

Rådgivningssamtal inför ansökan

När ett företag funderar på att lämna in ansökan om att bedriva daglig verksamhet eller hemtjänst i kommunen erbjuder socialförvaltningen ett rådgivningssamtal inför ansökan. Vid rådgivningssamtalet har företaget möjlighet att ställa frågor kring krav i förfrågningsunderlaget och andra frågor kring ansökan och utförande av daglig verksamhet. Rådgivningssamtalet kan ske via telefon eller vid ett fysiskt möte. Du hittar kontaktuppgifter nedan.

 

Elin Yilmaz

Strateg inriktning äldreomsorg

Kontakta mig om du är intresserad av att bli hemtjänstutförare och vill ha ett rådgivningssamtal.

E-post: elin.yilmaz@vallentuna.se

Björn Claesson

Strateg inriktning LSS

Kontakta mig om du är intresserad av att bli utförare inom daglig verksamhet och vill ha ett rådgivningssamtal.

E-post: bjorn.claesson@vallentuna.se

Förfrågningsunderlag

Här hittar du förfrågningsunderlag angående hemtjänst och daglig verksamhet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats