Start / Näringsliv och arbete / Upphandling och inköp / Konkurrensutsatt verksamhet (LOV)

Konkurrensutsatt verksamhet (LOV)

Kommunen kan välja att konkurrensutsätta hela eller delar av sin verksamhet. Lagen om valfrihetssystem, LOV, reglerar vad som gäller när myndigheter konkurrensutsätter delar av sin verksamhet genom att överlåta till kunden att välja vem som ska utföra den efterfrågade tjänsten.

I Vallentuna kommun finns kundval enligt lagen om valfrihetssystem (LOV), för daglig verksamhet, hemtjänst, korttidsvistelse eller korttidstillsyn. Syftet med kundvalet är att öka kundens möjlighet att själv kunna välja vem som ska utföra den insats som kunden har rätt till.

Förfrågningsunderlag och ersättningar

Daglig verksamhet

Hemtjänst

Sedan 1 mars 2022 är Vallentuna kommun indelad i sex geografiska zoner. Syftet är att du som hemtjänstutförare ska kunna välja om du vill vara verksam i hela Vallentuna, eller om du vill begränsa din verksamhet till en eller flera delar av kommunen. I samband med beslutet höjdes även ersättningsnivåerna. Ersättningen ser olika ut beorende på om du bedriver hemtjänstverksamhet i tätort eller på landsbygd.

Nedan kan du ta del av mer information om ersättningsmodellen samt vilka sex geografiska zoner som du kan välja att vara verksam inom.

Korttidsverksamhet enligt LSS

Familjerådgivning

 

Ansökan om att bli utförare inom LOV

Den som bedriver eller önskar bedriva daglig verksamhet, hemtjänst, korttidsvistelse eller korttidstillsyn kan ansöka om att bli godkänd som utförare. För att bli godkänd måste utföraren uppfylla ett antal krav som kommunen har beslutat om, dessa krav finns samlade i ett förfrågningsunderlag som du hittar nedan.

Ansökningar kan lämnas in löpande i det elektroniska verktyget TendSign. Skicka in din ansökan nedan.

Rådgivningssamtal inför ansökan

Om ditt företag funderar på att lämna in en ansökan om att bedriva daglig verksamhet, hemtjänst, korttidsvistelse eller korttidstillsyn i kommunen erbjuder socialförvaltningen ett rådgivningssamtal inför ansökan. Vid rådgivningssamtalet har företaget möjlighet att ställa frågor kring krav i förfrågningsunderlaget och andra frågor kring ansökan och utförande av daglig verksamhet. Rådgivningssamtalet kan ske via telefon eller vid ett fysiskt möte.

För att boka ett rådgivningssamtal eller för övriga frågor inför din ansökan, är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter, så hänvisar de dig till rätt tjänsteman. Du når kontaktcenter på telefonnummer: 08 587 850 00, eller via e-post: kommun@vallentuna.se

Självservice

Här hittar du e-tjänsten Lämna ansökan i TendSign samt Jämförelsetjänst där du kan jämföra verksamheter som är godkända enligt kommunen.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats