Start / Näringsliv och arbete / Arbeta hos oss

Arbeta hos oss

Vallentuna är en kommun som ligger centralt i en av Sveriges starkaste tillväxtregioner. Här uppmuntras idéer, initiativ och nyfikenhet. Vi satsar på kvalitet och hög service och utvecklas hela tiden i takt med människors behov och förväntningar. Som kommun finns vi till för våra invånare och vi ske ge största möjliga nytta för alla som bor och verkar här.

Lediga jobb

Under lediga jobb hittar du de tjänster och arbeten som ligger ute just nu. Är du ungdom och letar sommarjobb så har vi samlat allt du behöver veta på sidan "Sommarjobb för ungdomar".

Det goda bemötandet

Vi som arbetar på Vallentuna kommun finns till för många olika grupper av människor som förväntar sig god service. Vi har som målsättning att alla vi som arbetar inom organisationen ska ha samma synsätt på service, bemötande och tillgänglighet. Service, bemötande och tillgänglighet påverkar vår effektivitet och stärker kvalitén i slutresultatet och det är viktigt för oss!

Att ha vallentunabornas fokus hjälper oss att förstå vad som är viktigt för de vi finns till för.

Läs mer om vad service är för oss här.

Dina förmåner

Allmänt

Förutom meningsfulla och intressanta arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella kollegor erbjuder vi dig en hel del förmåner. Allt för att du ska få så bra förutsättningar som möjligt att utföra ditt jobb.

Vallentuna kommun är en pålitlig och stabil arbetsgivare med bra arbetsvillkor, förmåner och gott ledarskap.

Arbetstid

Balans mellan jobb och fritid

Det är viktigt för oss att du har balans mellan jobb och fritid. I Vallentuna kommun finns möjlighet till inflytande över sin arbetstid inom många verksamheter. Du som medarbetare har, inom angivna ramar, möjlighet att själv bestämma över din arbetstid med hänsyn till verksamhetens krav.

Vi erbjuder också flexibel arbetstid och möjligheten att få fler lediga dagar genom semesterväxling, allt för att underlätta livspusslet för de som jobbar här.

När du börjar jobba hos oss berättar vi mer om vilka förmåner vi kan erbjuda just dig, beroende på din anställningsform och yrkesroll.

Onboarding

I Vallentuna kommun använder vi oss av en digital pre/onboarding. Syftet med att använda sig av en kvalitetssäkrad onboarding är att hjälpa nya medarbetare att känna sig välkomna och snabbt komma in i den nya företagskulturen på ett kul och engagerande sätt. Alla som börjar i Vallentuna kommun har rätt att få samma information och utbildning under sin onboarding oberoende av var man börjar.

Onboardingsprocessen består dels av en preboarding som sker innan du har påbörjat din anställning samt onboarding som sker under anställningens gång.

Preboarding och onboarding förbättrar inlärningen, både innan och under anställningen. De ökar även möjligheten för nyanställda att kunna utföra konkreta handlingar redan under de första veckorna. Efter påskrivet kontrakt får den nyanställda tillgång till preboardingen och kan lära sig om bland annat Vallentuna kommun, kulturen, värderingar och kollegor. Med preboardingen vill vi skapa engagemang och förståelse samt en känsla av tillhörighet.

Lön

Individuell lön

Hos oss har vi individuella löner utifrån kompetens, ansvar och svårighetsgrad. Medarbetare kan påverka sin individuella löneutveckling genom såväl måluppfyllelse som efterlevnad av medarbetarprofil och värderingar. Detta utgör de lönepåverkande faktorerna som ligger till grund för löneutvecklingen.

Semestertid

Det är viktigt att du ska få den återhämtning som du behöver.

Fler semesterdagar ju äldre du blir

Som medarbetare i Vallentuna kommun får du betald semester första året du är anställd och antalet semesterdagar ökar ju äldre du blir:

 • upp till 40 år får du 25 semesterdagar
 • när du fyller 40 år får du 31 semesterdagar
 • när du fyller 50 år får du 32 semesterdagar

Möjlighet till fler semesterdagar

Många medarbetare har möjlighet att byta semesterdagtillägget mot fler lediga dagar. Detta gäller oavsett hur gammal du är.

 

Hälsa

För oss är det viktigt att våra medarbetare mår bra. Med ett aktivt främjande och förebyggande hälsoarbete kan man öka det dagliga välbefinnandet, prestationsförmågan och bevara hälsan.

Friskvårdsbidrag på 2 000 kr

Hos oss får alla medarbetare ett friskvårdsbidrag på 2 000 kronor per kalenderår. Genom vår hälso- och friskvårdsportal kan du köpa friskvårdsaktiviteter och få hälso- och träningstips.

Vi erbjuder:

 • Friskvårdsbidrag via Epassi eller en friskvårdstimme på arbetstid
 • Föreläsningar om till exempel motion, kost och hälsa
 • Kostnadsfria friskvårdsaktiviteter i egen regi (innebandy, cirkelträning och volleyboll)
 • Rabatterande erbjudanden hos närliggande arrangörer, gym och föreningar.
 • Simning före allmän öppettid under sommaren på utomhusbassängen Kvarnbadet.
 • Precis i närheten finns härliga rekreationsspår och promenadstråk, till exempel längs med Vallentunasjön och Vallentuna IP med elljusspår och utegym.

På varje förvaltning har vi friskvårdsinspiratörer som driver och hittar på aktiviteter tillsammans med sin avdelning/förvaltning. Vi har från och med januari 2021 ett aktivt Hälsonätverk med utsedda hälsoinspiratorer per förvaltning. Hälsoinspiratörerna är länken ut till organisationens alla friskvårdsinspiratörer.

Utveckling

Som anställd i Vallentuna kommun finns det goda förutsättningar att utvecklas, både personligt och professionellt. Vi vill att alla medarbetare ska växa i sina roller och få de verktyg de behöver för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. Som medarbetare i Vallentuna kommun utvecklar du din kompetens på flera sätt.

Introduktion

För att få de bästa förutsättningarna redan från start erbjuds du som ny medarbetare i Vallentuna kommun olika introduktioner. I vår digitala onboarding lär du känna Vallentuna kommun som organisation och på plats kommer du få gå en gemensam introduktion med andra nya kollegor som avslutas med en härlig busstur i kommunen.

Individuell utvecklingsplan

I Vallentuna kommun ska alla medarbetare ha en individuell utvecklingsplan. Utvecklingsplanen utgår från de utvecklingsbehov som du och din chef har i identifierat i medarbetar- och lönesamtalen.

Chef- och medarbetarakademier

Genom kurser, föreläsningar och utvecklingsprogram kan du utveckla din kompetens och stärka ditt medarbetarskap.

Läs mer om vår kompetensutveckling här: Kompetensutveckling

Trygghet

Rätt att vara föräldraledig

Alla medarbetare i Vallentuna kommun har rätt att vara föräldraledig på hel- eller deltid. Du har även rätt att jobba deltid till och med att barnet är åtta år eller slutat första klass.

Extra tillägg till föräldrapenningen

För att minska inkomstbortfallet vid föräldraledighet får kommunens medarbetare ett föräldrapenningtillägg. Föräldrapenningtillägget kan utbetalas som längst till dess att barnen är 24 månader.

Tillägg av sjuklön

Vid längre sjukfrånvaro kompenserar arbetsgivaren med en del för minska inkomstbortfallet.

Pension

Förmånlig tjänstepension

Utöver allmänna pensionen får du också tjänstepension under din anställningstid hos oss. Beroende på när du är född ser de två olika pensionsavtalen olika ut.

Spara extra till pensionen

Här i Vallentuna kommun har du dessutom möjlighet att få ännu högre pension om du växlar en del av din lön mot pension. I avtalen finns också ersättningsförmåner till dig och dina anhöriga om det skulle hända dig något.

Läs mer här: KPA - Vallentuna

Så tycker våra medarbetare om att jobba här

Varje vår genomför vi en medarbetarenkät för att ta reda på hur våra medarbetare upplever sin arbetsmiljö och hur vi kan bli bättre som arbetsgivare.

Här är några av resultaten från medarbetarenkäten 2024:

 • Hållbart medarbetarengagemang (HME): 82 av 100. HME bygger på resultat inom tre områden: Motivation (82), ledarskap (82) och styrning (83).
 • Medarbetarindex (MI): 78 av 100. MI är ett sammanfattande resultat av enkäten där man tittar på andelen positiva svar (4 och 5) viktade mot våra två nyckelfrågor "Mitt arbete engagerar mig" och "Totalt sett är jag nöjd med min arbetssituation".
 • Ledarskapsindex (LI): 78 av 100. LI är ett sammanfattande resultat av enkäten inom ledarskapsområdet.

Områden där vi får höga siffror i 2024 års medarbetarenkät är till exempel "Mitt arbete känns meningsfullt" (92%) och "Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete" (91%).

Ta del av fler nyckeltal och jämför oss mot andra kommuner på kolada.se.

Utvecklas hos oss

Vi vill ha rätt person på rätt plats. Vi vill att alla medarbetare ska växa i sina roller och få de verktyg de behöver för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt.
Här ska möjligheterna finnas för var och en som vill att skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas.

Läs mer

Två personer sitter vid ett bord och pratrar

Möt våra medarbetare

Är du nyfiken på hur det är att vara anställd på Vallentuna kommun och exempel på vilka olika yrken som finns? Här kan du ta del av berättelser från våra engagerade medarbetare i kommunen om vad de uppskattar mest i sitt arbete.

Möt våra medarbetare

Två medarbetare inom äldreomsorgen

Vallentuna som arbetsplats

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats