Hjälp någon ut i arbete

Är du i behov av ny arbetskraft och vill bidra till att flera människor får möjlighet att komma ut i arbete och egen försörjning? Hör av dig till Vallentuna Arbetscoachning!

Vi vägleder vallentunabor såväl som flyktingar från Ukraina vidare i processen mot arbete, studier eller praktik. Genom Vallentuna arbetscoachning matchar vi individuella kompetenser mot företag och verksamheter med behov att anställa.

Just nu finns ett större behov av arbetstillfällen än vanligt, utifrån situationen i Ukraina. Här har vi samlat information om vad du bör tänka som arbetsgivare, ifall du ser möjlighet att göra en insats och anställa någon med uppehålls- och arbetstillstånd. 

Arbetsgivarens ansvar vid anställning

Kontrollera arbetstillstånd och giltighetstid

För att kontrollera att någon har rätt att vara och arbeta i Sverige kan du som arbetsgivare be personen som söker arbete att ta med dokument som visar detta. Exempelvis:

  • ett uppehållstillståndskort
  • en kopia av ett beslut från Migrationsverket om uppehålls- och arbetstillstånd
  • ett LMA-kort

Vid tveksamheter om uppehålls- och arbetstillstånd - eller för mer utförlig information och kontaktuppgifter - kontakta Migrationsverket.  (Uppehållstillstånden utifrån massflyktsdirektivet är tidsbegränsade, gäller i nuläget fram till 2023-03-04)

Migrationsverket.se

Viktigt att arkivera dokument

Spara kopior på dokument som visar att personen har rätt att vara och arbeta i Sverige. Dokumenten ska arkiveras under hela anställningstiden, och 12 månader efter att anställningen tagit slut.

Körkort

Giltiga B-körkort från hemlandet gäller i många fall, se Trafikverkets webbplats för mer information. 

Trafikverket.se 

Underrätta Skatteverket

Du underrättar Skatteverket via deras blankett SKV 1160, där du bland annat fyller i uppgift om namn, adress och anställningstid på personen som ska arbeta hos dig. 

Skatteverket - anställning av tredjelandsmedborgare

Tillämpa övrig lagstiftning och villkor, precis som vanligt

Arbetsmiljölagstiftning gäller som vanligt: arbetstagare behöver få information om rutiner m.m. kopplat till arbetsmiljö.

Du som arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal ska tillämpa kollektivavtalet på samtliga anställda på arbetsplatsen, även arbetstagare som har ett tillfälligt uppehålls- och arbetstillstånd genom flykt från Ukraina.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats