Start / Näringsliv och arbete / Upphandling och inköp / Planerade upphandlingar

Planerade upphandlingar

Planerade upphandlingar:

 • DIS- anläggningsentreprenader
 • Löpande byggservice (lilla bygg) inkl. måleri och golv
 • VVS entreprenörstjänster
 • OVK (obligatorisk ventilationskontroll)
 • Våtmarkspark
 • Yrkeskläder för hemtjänst, vård och omsorg, kök, städ och skolpersonal
 • Arbetsgator Ormsta-Stensta inklusive cirkulationsplats
 • Drift- och skötselentreprenad väg
 • Tekniska konsulter projektörer VVS
 • Tekniska konsulter projektörer el, inklusive data, tele och larm
 • Tekniska konsulter projektörer statik
 • Huvudbesiktningsmän hus
 • Arkitekter för fastighetsprojekt
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats