Start / Näringsliv och arbete / Upphandling och inköp / Planerade upphandlingar

Planerade upphandlingar

Planerade upphandlingar:

 • Simhallstjänster
 • Medicintekniska produkter
 • Service och underhåll hissar
 • GC-väg Brottby
 • Matlådor för ordinärt boende
 • Kristineberg etapp 1

Ramavtal tekniska konsulter inom följande områden:

 • Väg- och markprojektering inklusive geoteknik, miljöteknik och trafikutredningar
 • Buller och vibrationsutredningar
 • Vatten i samhällsbyggnadsprocessen
 • Naturvärdesinventeringar
 • Planutredningar
 • Fastighetsvärderingar
 • Exploateringsutredningar

Ramavtal tekniska konsulter bemanning inom följande områden:

 • Planering
 • Exploatering
 • Trafik
 • Projekt- och byggledning för anläggningsprojekt
 • Mättekniker
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats