Start / Näringsliv och arbete / Kvalitet och utveckling inom näringsliv och arbete

Kvalitet och utveckling inom näringsliv och arbete

Vallentuna kommun vill att det ska vara enkelt för dig att starta eller utveckla ditt företag i kommunen. Som en del av vårt arbete tar vi därför del av olika attitydsundersökningar som redovisas varje år. I undersökningarna får vi reda på hur du som företagare upplever kontakten med oss. Dina svar har vi sedan med oss när vi fortsätter arbetet för ett företagsvänligt Vallentuna.

Undersökningar

Stockholm Business Alliance (SBA) och Sveriges regioner och kommuners (SKR)
I slutet av april varje år presenterar Stockholm Business Alliance (SBA) och Sveriges regioner och kommuners (SKR) en mätning om hur näringslivet upplever myndighetsutövningen i kommunerna. I den bedömer du som företagare hur ditt ärende har hanterats av oss som kommun och hur kontakten och servicen har varit. Dina svar tar vi med oss i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Undersökningen handlar om myndighetsutövning, service samt om upphandling.

Svenskt Näringsliv
Svenskt Näringsliv publicerar en undersökning om företagsklimatet varje år under maj månad. I undersökningen får slumpmässigt utvalda företag svara på hur kontakten har varit med sin kommun, oavsett om du har haft en kontakt med kommunen eller inte.

Varje höst publicerar även Svenskt Näringsliv näringslivsrankingen. Det är en sammanslagning av Svenskt Näringslivs resultat tillsammans med officiell data. Syftet är att kunna rangordna landets 290 kommuner i förhållande till hur gott företagsklimatet är i respektive kommun.

Mer information

För att ta del av undersökningarna, klicka på rubrikerna "SBA och SKR" samt "Svenskt Näringsliv" längre ner på sidan. Du kan också ta del av fakta om näringslivet i Vallentuna genom att klicka på rubriken "Fakta om näringslivet".

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats