Start / Näringsliv och arbete / Kvalitet och utveckling inom näringsliv och arbete

Kvalitet och utveckling inom näringsliv och arbete

Nedan hittar du samlade resultat inom näringsliv och arbete som kan vara intressant för dig som invånare och företagare.

Ranking av företagsklimatet

Under det första kvartalet varje år skickar Svenskt Näringsliv ut enkäter till medlemmar och slumpmässigt utvalda företag i alla Sveriges kommuner. Syftet är att kartlägga hur företagen i respektive kommun upplever Företagsklimatet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats