Start / Näringsliv och arbete / Upphandling och inköp / Upphandling genom Vallentuna Matmarknad

Upphandling genom Vallentuna Matmarknad

Vallentuna Matmarknad är ett enklare och mer flexibelt sätt att sälja livsmedel till vår kommun än en traditionella ramavtalsupphandlingar. På så sätt vill vi att även mindre lokala producenter ska ha möjlighet att ha oss som kund.

För att sälja varor via Vallentuna Matmarknad ska du producera eller förädla livsmedel inom Vallentuna kommun eller någon av våra grannkommuner. Det kan exempelvis vara ägg, tofu, grönsaker eller annat livsmedel.

Vallentuna Matmarknads digitala plattform

Du når Vallentuna Matmarknad på vår sida för pågående upphandlingar under namnet DIS – Vallentuna Matmarknad.

Pågående upphandlingar

Korn

Vanliga frågor och svar

Hur gör jag om jag vill sälja livsmedel till kommunen genom Vallentuna Matmarknad?

Leverantörer med lokal anknytning och produktion kvalificerar sig och registrerar sig via Vallentuna Matmarknads digitala plattform. Där finns tydliga krav som du som producent behöver uppfylla för att få tillträde och börja sälja varor i matmarknaden. Kraven gäller till exempel livsmedelshygien, miljöhänsyn och inbetalning av skatter och sociala avgifter.

Du når Vallentuna Matmarknad på vår sida för pågående upphandlingar under namnet DIS – Vallentuna Matmarknad.

Vad är fördelarna för mig som leverantör?

Det finns flera fördelar med Vallentuna Matmarknad för dig som leverantör:

  • Du behöver inte garantera en viss volym eller konstant tillgång, vi köper in varor på dina villkor.
  • Genom möjligheten att sälja livsmedel till kommunen får du ökade förutsättningar att kunna planera och utveckla din produktion på lång sikt.
  • Du kan minska antalet mellanhänder fram till försäljning
  • Du får möjlighet till nya samarbeten och marknadsföring. Förutom möjligheten att sälja till kommunen kan Vallentuna Matmarknad underlätta för dig som leverantör att nå nya kunder.
  • Vallentuna Matmarknad bidrar till att utveckla nya, innovativa och hållbara livsmedelsprodukter.
  • Som producent är du med och bidrar med både mat och kunskap om lokal livsmedelsproduktion till våra skolelever. En erfarenhet som gör att våra barn, när de växer upp, potentiellt blir mer medvetna konsumenter som värderar och efterfrågar lokala livsmedel.

Vi som kommun har höga ambitioner för en hållbar utveckling. Vi vill utveckla hållbarhetskraven successivt och driva på utvecklingen för en lokal, bärkraftig livsmedelsproduktion med god miljöhänsyn. Genom Vallentuna Matmarknad vill vi främja dialog med och stöd till hållbara producenter.

Matmarknaden startades juni 2022 som en del av projektet "Ett nytt recept för skolmåltiden".

Hur fungerar Vallentuna Matmarknad?

Vallentuna Matmarknad är en ny inköpsväg som frångår det traditionella upphandlingsförfarandet med stora ramavtalsupphandlingar. Matmarknaden använder sig istället av ett dynamiskt inköpssystem, DIS.

Användandet av dynamiskt inköpssystem innebär att du som ansökande leverantörer först kvalificeras och sedan blir tillfrågad vid ett aktuellt behov.

Det finns ingen begränsning på antalet leverantörer som kan kvalificeras och systemet är öppet för ansökningar under hela avtalstiden. Det innebär bland annat att om du som leverantör vid en viss tidpunkt inte uppfyller ett kvalificeringskrav, exempelvis ett visst antal poäng hos kreditupplysningsföretag, kan du återkomma med en ansökan senare under avtalsperioden och godkännas då.

Genom Vallentuna matmarknad kommer vi som kommun att annonsera och efterfråga lokalt producerade livsmedel. Vi kan fråga efter livsmedel som är i säsong i närtid, eller produkter som vi önskar på längre sikt. Som ett exempel kanske vi på våren år 1 annonserar om att köpa tio lamm på hösten år 2. Leverantören som vinner annonseringen kan planera sin verksamhet i god tid.
Utöver livsmedel vill vi även kunna köpa "mertjänster". Mertjänster ska ge möjlighet för våra skolbarn att lära sig mer om hållbar produktion och konsumtion.

När ett behov uppstår hos oss som kommun kommer vi att skicka ut en anbudsförfrågan till samtliga kvalificerade leverantörer.

Avropen kommer att variera avseende produkter, krav ställda på produkterna och mängd. Det kommer att vara enskilda enheter inom kommunerna som kommer att avropa, men ibland kan det vara för hela kommunen.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats