Start / Näringsliv och arbete / Nyheter näringsliv och arbete / Allt fler företag nöjda med kommunens service

Allt fler företag nöjda med kommunens service

188 kommuner och 17 förbund/gemensamma förvaltningar har genomfört kundundersökningen (Nöjd Kund Index, NKI) om hur företagen uppfattar den kommunala myndighetsutövningen (2019-års ärenden). Totalt har närmare 52 000 enkäter besvarats.

Målinriktat arbete

Vallentuna stiger i samtliga kategorier och glädjande att se är att miljö/hälsa som inte hade mätbara resultat under förra mätningen fått in många svar och dessutom höga poäng.

- Vi har arbetat målmedvetet med att informera våra kunder om hur viktig deras feedback är. Vi är därför nöjda med att få ett mätbart resultat och givetvis extra nöjda med att vårat arbete tycks uppskattas, säger miljöchef Sandra Wargclou.

- Vi är glada över att vi stiger inom NKI mätningen. Jag vill framförallt lyfta fram våra medarbetar på exempelvis bygglov och miljöavdelningen som arbetar mycket hårt med att balansera mellan myndighetsansvaret och ge en god service. Det är inte lätt, men de arbetar väldigt hårt med detta och det är jag stolt över, säger Kommundirektör Victor Kilén.

Bygglovsavdelningen har arbetat med service och bemötande under en längre tid och ser att arbetet nu börjar ge frukt. I höstas kom en ny bygglovschef på plats.

- Jag vet att bygglovsavdelningen arbetat länge med att få till både metodik och digitalisering och jag tror vi nu börjar se frukten av detta arbete. Utöver det kommer vi att lägga mycket vikt på leverans som enligt våra sökande bör prioriteras, säger bygglovschef Senad Glamocak

Om undersökningen

Undersökningen har varit obligatorisk sedan Stockholm Business Alliance, SBA, startade 2006. Sedan 2010 görs undersökningen i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och redovisas som en Öppen jämförelse företagsklimat (Insikt).

Inom kommunen mäts flera områden som ackumulerat ger ett totalt NKI. Vallentunas totala NKI tar ett språng från 49 till 67.

NKI per område:
Brand: 82
Bygglov: 62
Miljö: 72
Livsmedel: 66

NKI-gradering: 80 eller högre: Mycket högt, 70 till 80: Högt, 62 till 69: Godkänt, 50 till 61: Lågt, 50 eller lägre: Mycket lågt

Fortsatt arbete framöver

Att ge kommunens företag en god service är en hög prioritet och ett viktigt arbete för Vallentuna kommun. Därför har det under året startas en grupp som arbetar med det fortsatta arbetet med att fokusera på service och bemötande

- Även om vi stiger är vi inte i mål. Vi kommer fortsätta fokusera på att få ännu bättre siffror, säger näringslivsstrateg Magnus Isberg.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats