Enkät om företagsklimat – din medverkan är viktig!

Under det första kvartalet 2020 skickar Svenskt Näringsliv ut enkäter till medlemmar och slumpmässigt utvalda företag i alla Sveriges kommuner. Syftet är att kartlägga hur företagen i respektive kommun upplever Företagsklimatet.

Du som får enkäten, lägg gärna en stund på att fylla i den. Vallentuna kommun är alltid intresserad av denna typ av feedback och vi har en god dialog med Svenskt Näringsliv. Tack på förhand för din medverkan!

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats