Start / Näringsliv och arbete / Nyheter näringsliv och arbete / Företagen i Vallentuna är nöjdare än någonsin!

Företagen i Vallentuna är nöjdare än någonsin!

Två händer som knappar på en laptop.

Den 21 maj släppte Svenskt Näringsliv resultatet av den årliga enkätundersökningen "Lokalt företagsklimat". Vallentunaföretagen ger i år det sammanfattande omdömet 3,7 på en 6-gradig poängskala i enkäten, vilket ligger över Sverigesnittet på 3,5. Detta ger det högsta resultatet någonsin sedan mätningarna började!

- Det är mycket positivt att få denna respons av kommunens företagare. Vi befinner oss i en tid där många faktorer pressar företagen och det är därför viktigt att kommunen inte är en del av detta. Näringslivet är det som till stor del bidrar till vår gemensamma välfärd, säger Johan Skog, kommunstyrelsens ordförande.

I årets undersökning stiger Vallentuna kraftigt både inom kommunens service och bemötande samt i tjänstemännens attityd till företagande. Även handläggningstiderna uppfattas som rimliga.

- Det är ett mycket glädjande resultat. Jag vill tacka alla medarbetare som bidrar till att skapa goda förutsättningar för det lokala näringslivet, säger Annika Hellberg, kommundirektör.
Tidigare i år presenterades även ett starkt Nöjd Kund Index resultat (NKI) som de senaste åren också visat på en positiv trend.

- Tittar vi på siffrorna från 2018 och framåt går de lite upp och ned men trenden är skarpt uppåt. Vi ser samma trend i den NKI-mätning som också görs varje år. Detta visar på att vårt arbete med att förbättra näringslivsklimatet i Vallentuna som började 2018 ger resultat, säger Magnus Isberg, näringslivsstrateg.

Läs mer om resultatet på www.foretagsklimat.se/vallentuna.

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats