Start / Näringsliv och arbete / Nyheter näringsliv och arbete / Hjälp oss att bli bättre - svara på Svenskt Näringslivs enkät

Hjälp oss att bli bättre - svara på Svenskt Näringslivs enkät

Första kvartalet varje år skickar Svenskt Näringsliv ut en enkät till slumpmässigt utvalda företag i syfte att mäta företagarnas uppfattning om det lokala företagsklimatet. Detta görs i varje kommun och resultaten publicerats sedan på www.foretagsklimat.se.

Svenskt Näringslivs undersökning är en av de mätningar Vallentuna kommun använder sig av för att utvärdera sitt arbete inom näringslivsrelaterade frågor. Vi vill därför uppmuntra dig som fått enkäten att svara.

Har ni frågor eller funderingar om kommunens arbete med näringslivsfrågor kan ni kontakta näringslivsstrateg Magnus Isberg på magnus.isberg@valletuna.se alternativt telefon 08-587 850 26.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats