Start / Näringsliv och arbete / Nyheter näringsliv och arbete / I år sjönk vi i Svenskt Näringslivs ranking

I år sjönk vi i Svenskt Näringslivs ranking

Den 20 september släppte Svenskt Näringsliv sin senaste ranking över företagsklimatet i Sveriges kommuner. Rankingen baseras på en enkät som skickas ut till företag under första kvartalet varje år. Kommunen har haft en positiv utveckling i rankingen sedan 2020, där vi gått från plats 129 till 46 år 2022. I år ligger vi på plats 102.

"Det är självklart oerhört tråkigt att vi går ner i rankingen, speciellt med tanke på det fokus vi har på att förbättra företagsklimatet", säger Magnus Isberg, Näringslivsstrateg och fortsätter, "samtidigt ger resultatet en indikation på att vi behöver ta reda på i vilka frågor vi behöver tänka om".

Vårt arbete med att få ett bättre företagsklimat pågår hela tiden. På vår senaste chefsdag, med alla kommunens chefer, var detta i fokus och i december kommer vi ha en workshop tillsammans med Svenskt Näringsliv, där medarbetare som har kontakt med företag är inbjudna att delta.

"Trots att vi tappat placering i Svenskt Näringslivs rankingen kan vi ändå se framgångar i kommunens myndighetsutövande gentemot företag", säger Magnus.

Företag som har haft ärenden hos vår myndighetsutövning, som exempelvis bygglov och livsmedeltillsyn, mäter vi genom NKI (Nöjd Kund Index). NKI-mätningen genomförs som en del av Insiktsundersökningen, ett samarbetsprojekt mellan kommunen, Stockholm Business Alliance och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Där hade vi i senaste mätningen ett NKI på 74 av 100.

"Det ska vara enkelt att bedriva företag i Vallentuna. Vi drar lärdom av årets resultat och kommer fortsätta arbeta med att skapa ett bättre företagsklimat", avslutar Magnus.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats