Start / Näringsliv och arbete / Nyheter näringsliv och arbete / Lyft för företagsklimatet

Lyft för företagsklimatet i Vallentuna

Resultatet av Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning om företagsklimatet i Sveriges kommuner släpptes idag, den 21 maj 2019. Företagsklimatet i Vallentuna utvecklas positivt. Kommunens betyg ökar i de flesta kategorier, bland annat i den viktiga frågan om företagens sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen.

- Vallentuna har haft en långsiktighet i sitt arbete och det börjar nu avspegla sig i vår undersökning. Det är glädjande att se förbättringar i viktiga frågor som dialogen med företagen och i kommunens upphandlingar, säger Annika Bröms, regionchef på Svenskt Näringsliv.

Många konkreta åtgärder har genomförts i syfte att förbättra företagsklimatet. Idag finns ett forum som kallas företagslots där företag med komplexa ärenden träffar tjänstemän med relevant kompetens inom kommunens myndighetsutövning. På dessa möten ges tillfällen att ställa frågor och resonera utöver det självklara som att stifta kontakt. Vallentuna kommun har också öppnat ett företagscenter där företag kan sitta och arbeta, men även nätverka med andra företag, politiker och tjänstemän.

- Vi har arbetat mycket målinriktat med näringslivsklimatet. Arbetet sker på alla håll och nivåer inom kommunen och det är kul att det börjar ge avtryck. Vi är inte i hamn ännu, men det är verkligen ett steg i rätt riktning, säger Parisa Liljestrand, kommunstyrelsens ordförande.

En viktig del i arbetet har varit att få till en dialog och träffa företag i kommunen.

- En nyckel för ett gott företagsklimat är att ha en god dialog och relation med företagare i kommunen. Tillsammans med kommunstyrelsens ordförande besöker vi kommunens företag för att lära känna dem bättre. Förutom att det är roligt att lära sig om företagen bygger vi viktiga nätverk som gör att vi kan stötta företagen i ett tidigt skede, säger Magnus Isberg, näringslivsstrateg på Vallentuna kommun.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats