Start / Näringsliv och arbete / Nyheter näringsliv och arbete / Nöjdare medarbetare i Vallentuna kommun

Nöjdare medarbetare i Vallentuna kommun

År 2021 resultat av kommunens medarbetarundersökning, som består av en fördjupad medarbetarenkät omfattande ca 50 frågor och en mätning av hållbart medarbetarengagemang (HME), visade en allomfattande ökning. Svarsfrekvensen var 84 procent.

Resultatet visar att medarbetarna i mycket hög grad upplever att deras arbete engagerar dem (95 %) och att man totalt sett är nöjd med sin nuvarande arbetssituation. Förtroendet för kommunledningen och att man vill rekommendera Vallentuna kommun som arbetsgivare är några av de frågor som ökat allra mest i årets undersökning.

- Resultatet i år är extra glädjande då alla medarbetares arbetsförutsättningar under lång tid påverkats på olika sätt av den rådande pandemin. Det positiva utfallet är ett kvitto på att det systematiska arbetet med att utveckla kommunen som arbetsgivare har lönat sig, och visar att kommunens prioriteringar inom ledarskap, medarbetarskap, kvalitets- och verksamhetsutveckling fortsätter vara framgångsrikt, säger Annika Colding, personalchef.

Glädjande siffror

Nyckeltal från år 2021 medarbetarundersökning. Resultatet presenteras som indexvärden där 100 är max (2019 års värden):

 • Allmänt 79 (72)
 • Medarbetarskap 78 (74)
 • Information och kunskap 72 (70)
 • Vallentuna kommunledning 52 (39)
 • Ledarskap 82 (77)
 • Utveckling 79 (73)
 • Arbetsförutsättningar 74 (66)
 • Likabehandling och mångfald 85 (81)

Resultatet visar också en ökning för kommunen som helhet i den årliga HME-undersökningen, som landar på 84 (tidigare 82). Återigen ökade kommunens resultat både totalt och för de tre indexområdena motivation, ledarskap och styrning. (2020 års värden):

 • Motivation 83 (83)
 • Ledarskap 85 (83)
 • Styrning 83 (81)
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats