Start / Näringsliv och arbete / Nyheter näringsliv och arbete / Vallentuna har länets lägsta arbetslöshet

Vallentuna har länets lägsta arbetslöshet

Vid utgången av december 2020 var Vallentuna den kommun som hade lägst arbetslöshet i hela länet. Den pågående pandemin har dock medfört att arbetslösheten ökat i Vallentuna, såväl som i riket. Den öppna arbetslösheten i Vallentuna är i dagsläget 2,8 procent. Detta kan jämföras med riksnivån där den öppna arbetslösheten är 4,6 procent. Den totala arbetslösheten i Vallentuna uppgår till 4,6 procent i jämförelse med rikets 8,8 procent. Vallentuna utmärker sig även avseende arbetslösheten hos utrikesfödda där siffran är 11,2 procent, jämfört med rikets nivå, 21,1 procent.

Hög arbetslöshet leder till att de individer som står längst ifrån arbetsmarknaden får det svårare att få ett arbete. För ett par år sedan gjordes en omorganisation i Vallentuna kommun, i syfte att bättre rusta individer till att komma ut på arbetsmarknaden. Detta arbete bedrivs av Vallentuna arbetscoachning. De har levererat ett mycket gott resultat under år 2020 och möjliggjort att flertalet av de inskrivna kunderna kommit ut i egen försörjning, studier och praktik. Vallentuna arbetscoachnings arbete har också bidragit till ett ökat egenvärde och minskad psykisk ohälsa.

– Den pågående pandemin är inte enbart en hälsokris – det är också en ekonomisk kris som lämnar ett stort antal arbetslösa i sitt kölvatten. Jag är nöjd över att vi i Vallentuna byggt en organisation, med Vallentuna arbetscoachning, som är riggad att på ett effektivt sätt stötta individer att komma ut på arbetsmarknaden, säger kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand.

En ytterligare bidragande orsak till Vallentunas låga arbetslöshet är kommunens företagsstruktur, med en hög andel små och medelstora företag.

– Vallentuna har en hög andel små- och medelstora företag och många entreprenörer som generellt sett har en högre flexibilitet för att kunna anpassa sig till de snabba svängningarna i konjunkturen. Vi arbetar systematiskt med att förbättra näringslivsklimatet, med service och bemötande, säger Bengt-Åke Grip, ordförande i kommunstyrelsens Näringslivs- och arbetsmarknadsutskott.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats