Start / Näringsliv och arbete / Nyheter näringsliv och arbete / Vallentuna kommun inför Heltidsresan

Vallentuna inför Heltidsresan

Nu ska heltid bli norm även i kvinnodominerande yrken. Från och med måndag den 17 februari ändras schemaläggningen om till heltidsanställningar för Korallens och Väsbygårdens medarbetare. Förändringen är en del av kommunens arbete med Heltidsresan.

Startskottet har gått för Korallen och Väsbygården att schemalägga utifrån en heltidsorganisation. Syftet med förändringen är att öka jämställdheten i kvinnodominerande yrken och säkra kompetensförsörjningen inom välfärdssektorn. Arbetet ingår i Heltidsresan, ett projekt som drivs av Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt fackförbundet Kommunal.

– Det känns jättespännande att vi börjar den här resan på riktigt nu. Processen har pågått i ett år där vi har pratat för- och nackdelar med medarbetarna samtidigt som vi har utgått från verksamheternas förutsättningar. Eftersom det både på kort och längre sikt får en positiv inverkan för både verksamhet och medarbetare så väljer vi att gå in i det här pilotprojektet med Heltidsresan, berättar Inger Jakobsson, chef för utföraravdelningen på Vallentuna kommuns socialförvaltning.

Pilotprojektet om heltidsarbete som norm på Korallen och Väsbygården kommer att utvärderas under hösten 2020.

– Vallentuna kommun vill att heltid ska bli en rättighet för alla kommunens medarbetare. Det är en process som får ta tid, och självklart ska de som vill fortsätta jobba deltid få göra det. Men för att skapa en mer jämställd arbetsplats ska inte bara mansdominerande yrken ha heltid som norm, utan även kvinnodominerande yrken. Därför känns det väldigt roligt att pilotprojektet på Korallen och Väsbygården nu är igång, säger Catrin Olsson, HR-konsult på Vallentuna kommun.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats