Start / Näringsliv och arbete / Nyheter näringsliv och arbete / Vallentuna kommun levererar god service till företagare!

Vallentuna kommun levererar god service till företagare!

SKR:s Öppna jämförelser av företagsklimatet visar att företagare i Vallentuna fortsätter att uppge en ökad nöjdhet med kommunernas service. Mätningen av hur nöjda företagare är med kommunernas service inom myndighetsutövningen har löpande genomförts sedan 2010. Idag publiceras resultat för 2020. Det totala NKI resultatet för Vallentuna kommun stiger från 67 till 75.

- Det här resultatet ligger i linje med Vallentunas högt ställda ambitioner med att leverera god service med hög kvalitet. Resultatet visar att vi är på rätt väg men vi nöjer oss inte här utan strävar högre. Samverkan med våra företagare är viktigt för att vi ska bli platsen där människor och idéer växer, säger Parisa Liljestrand, kommunstyrelsens ordförande.

Med NKI på 75, där 100 är högsta betyg, hamnar Vallentuna på plats 13 av kommunerna i Stockholms län med högst NKI tal. Förutom företagares nöjdhet syftar servicemätningen till att identifiera förbättringsområden och jämföra hur resultaten utvecklas över tid. Från och med 2016 genomförs undersökningen i huvudsak med löpande uppföljning via e-post och telefonintervjuer. Den tar upp frågor inom områdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd och upphandling.

- Vi har ett stort utvecklingsfokus på service och bemötande. Det syns nu i det ökade resultatet. Det är förbättringsarbetet i våra verksamheter som ger detta fina resultat och jag vill passa på att tacka alla medarbetare som gör det möjligt, säger Annika Hellberg, kommundirektör.

Kommunens bygglovsavdelning stiger från 62 till 80. Mycket av detta beror på ett förbättrat arbetssätt på bygglovsavdelningen som fokuserar på service och förutsägbarhet. Inom Livsmedel stiger NKI från 66 till 84 medan den sjunker något inom Miljö- och hälsoskydd (72 till 64). Inom Markupplåtelse får Vallentuna NKI 88 vilket är den högsta siffran i Sverige inom den kategorin.

- En nyckelfaktor för att fortsätta ge bättre service är att samarbeta ännu mer och inte minst mellan kommunens olika verksamheter. På så sätt kan fler funktioner bidra till den ökade servicen och vi stöttar varandra, säger Magnus Isberg, näringslivsstrateg.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats