Start / Näringsliv och arbete / Nyheter näringsliv och arbete / Vallentuna stiger i Svenskt Näringslivsranking

Vallentuna stiger i Svenskt Näringslivsranking

Vallentuna kommun stiger 33 placeringar till plats 96 och är därmed en av de kommuner i länet som stiger flesta placeringar.

- Vallentuna ska vara en plats där människor och idéer ska kunna växa. Ett gott företagsklimat är därför viktigt och högt prioriterat. Att vi är en av de kommuner som klättrar mest i länet visar på att vårt målinriktade arbete ger resultat. Vi är glada för placeringen men inte nöjda, vi ska såklart högre, säger Parisa Liljestrand, Kommunstyrelsen ordförande.

Vallentuna kommun har de senaste åren arbetat intensivt med service och bemötande med hög kvalitet vilket börjar ge resultat.

- Vårt fokus på hög kvalitet i verksamheterna och ännu bättre service och bemötande syns i flera mätningar. Förutom att stiga i Svenskt Näringslivs ranking ökar vi också inom Nöjd Kund Index som utvärderar kommunens myndighetsutövning. I tillägg till detta är Vallentuna kommun nominerad till att bli årets kvalitetskommun, säger Annika Hellberg, Kommundirektör.

En nyckel till att nå framgång är ett gott samarbete inom de kommunala verksamheterna kombinerat med en god dialog med det lokala näringslivet.

- Nu är vi på topp 100 i Sverige, imorgon börjar arbetet med att klättra ännu högre. Detta når vi genom ett gott samarbete internt och med en god dialog med företagare i kommunen. Nu kan vi snart träffas på riktigt igen, säger Magnus Isberg, Näringslivsstrateg.

Så här skriver Svenskt Näringsliv om årets företagsranking

Personer som står och pratarFöretagsklimatet i Vallentuna förbättras. Kommunen klättrar 33 placeringar och tar sig åter in bland de 100 bästa kommunerna i Sverige. 160 företagare har tyckt till om hur det är att driva företag i Vallentuna. Vallentuna klättrar på flera av de tolv frågor som ligger till grund för rankingen. Bland annat tas stora steg framåt på frågorna om kommunens upphandling, tjänstemännens attityder och konkurrens från kommunens verksamheter.

- Kommuner bör först och främst prioritera en god service och se inom vilka områden som företagen upplever störst brister. I Vallentunas fall har kommunen gjort just det vilket ger ett bättre betyg. Tillgänglighet, rimliga handläggningstider, vägledning och en lyhördhet för företagens behov är viktiga ingredienser för ett gott företagsklimat, säger Jessica Drugge, näringspolitisk rådgivare, Svenskt Näringsliv regionkontor Stockholm.

Den viktigaste åtgärden framöver är att minska brottsligheten och öka tryggheten. Hälften av de svarande företagen i Vallentuna vill att det arbetet prioriteras.

- Brottslighet är ett stort problem för många företag i länet. Det skapar både otrygghet bland företagare och anställda och medför stora kostnader för företagen. Kommunerna behöver inkludera näringslivets perspektiv i det brottsförebyggande arbetet. Företagen kan bidra med stor kunskap och erfarenhet när det gäller trygghetsskapande och brottsförebyggande, säger Jessica Drugge.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats