Start / Näringsliv och arbete / Nyheter näringsliv och arbete / Vallentunas näringsliv är fortsatt mycket nöjda med kommunens service

Vallentunas näringsliv är fortsatt mycket nöjda med kommunens service

SKR:s Öppna jämförelser av företagsklimatet visar att företagare i Vallentuna fortsätter att uppge en ökad nöjdhet med kommunernas service. Mätningen av hur nöjda företagare är med kommunernas service inom myndighetsutövningen har löpande genomförts sedan 2010. Idag publiceras resultat för 2021. Det totala NKI resultatet för Vallentuna kommun stiger från 75 till 77 och därmed fortsätter den stigande trenden för tredje året i rad.

- Att NKI resultat fortsätter stiga för tredje året i rad är mycket positivt och stämmer väl överens med Vallentuna kommuns högt ställda ambitioner Det ska vara lätt att driva företaget i Vallentuna då detta är platsen där människor och idéer växer, säger Parisa Liljestrand, kommunstyrelsens ordförande.

Med NKI på 77, där 100 är högsta betyg, hamnar Vallentuna på plats 72 i rankingen över kommuner med högst NKI tal. Förutom företagares nöjdhet syftar servicemätningen till att identifiera förbättringsområden och jämföra hur resultaten utvecklas över tid. Från och med 2016 genomförs undersökningen i huvudsak med löpande uppföljning via e-post och telefonintervjuer. Den tar upp frågor inom områdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd och upphandling.

- Vi har länge fokuserat på att leverera hög kvalitet i kommunens verksamheter i kombination med utmärkt service och bemötande. Dagens resultat är ett kvitto på att våra arbetsinsatser ger resultat. Jag vill passa på att lyfta fram och tacka våra medarbetare som gjort detta möjligt, säger Annika Hellberg, kommundirektör.

Nytt för 2021 är en obligatorisk mätning av hur anbudsgivare i offentliga upphandlingar upplever kommunens upphandlingsavdelning genom ett Nöjd Upphandlings Index (NUI). Vallentuna får 65 i resultat och det ger en 13e plats i landet.

- Vår upphandlingsenhet personifierar Vallentunas vision om att ha modet att gå före. Genom ständig utveckling arbetar de med att ge hög service och fortbildning inom ett relativt komplicerat område som Lagen om offentlig upphandling, säger Magnus Isberg, näringslivsstrateg.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats