Avgifter och taxor för upplåtelse av offentlig plats

Taxan är fastställd av kommunfullmäktige 2015-04-28 § 38 reviderad 2015-10-12 § 115 och 2020-06-08 § 37

Avgifter

 • Kiosk: 20 000 kr/år (<12 kvm) 40 000 kr/år (>12 kvm)
 • Försäljningsplats, torgplats (max 12 kvm/plats): 250 kr/dag (el ingår inte) 3 000 kr/månad 12 000 kr/år
 • Foodtruck: 3 000 kr/månad 20 000 kr/år Villkor för upplåtelse regleras i avtal
 • Återkommande event med samma arrangör som ej täcks av taxan: Avgift och villkor för upplåtelsen regleras i avtal med ledning av taxan i övrigt.
 • Uteservering: 250 kr/kvm och säsong/år Julgransförsäljning 300 kr/dag 1800 kr/vecka
 • Cirkus/Tivoli: 2 500 kr/första dygnet 1 500 kr/efterföljande dygn
 • Affischpelare: 1 000 kr/kvm skyltyta och år (ej belyst) 2 000 kr/kvm skyltyta och år (belyst)
 • Byggskylt, informationstavlor: 600 kr/kvm skyltyta och år
 • Skyltvaror utanför butik: 250 kr/kvm och år
 • Byggetablering, upplag, bodar med mera: 22 kr/kvm och månad
 • Containerplats: 300 kr/vecka
 • Tidningsställ, buntlådor med mera: 1 000 kr/ställ och år
 • Återvinningsbehållare för klädinsamling, returpapper, glasigloo med mera: Ingen avgift. Kostnader för städning regleras i upplåtelseavtal.
 • Övrig oklassificerad upplåtelse: Samhällsbyggnadsförvaltningen har rätt att fastställa skälig avgift med ledning av taxan i övrigt.
 • Tillfälliga försäljningsplatser för skolklasser samt barn- och ungdomsföreningar, ideella föreningar samt andra liknande sammankomster: Ingen avgift.
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats