Start / Näringsliv och arbete / Tillstånd, regler och tillsyn / Torghandel och nyttjande av offentlig plats

Torghandel och nyttjande av offentlig plats

Att använda offentlig plats till något som den inte är direkt avsedd för kräver ofta någon form av tillstånd. Det kan till exempel handla om att anordna en loppmarknad, arrangemang eller att sätta upp en foodtruck. Det kan också handla om användning som påverkar tillgängligheten och rörligheten på platsen, exempelvis skyltning och uteserveringar. Att sälja varor på Tuna torg behövs däremot inget tillstånd för, men platsen du vill använda måste bokas. Nedan kan du läsa med om, när och hur du begär tillstånd för olika ändamål.

Mer information

Försäljning vid torghandelsplatser

På Tuna torg i Vallentuna centrum finns 24 torghandelsplatser. Du behöver inte söka polistillstånd för försäljning av varor och tjänster på  torghandelsplatserna. Dessa kan du själv boka i kommunens bokningssystem. Läs mer och boka plats för torghandel under självservice. Eller här nedan: 

Boka plats för torghandel

Tillstånd för offentlig tillställning

Enligt ordningslagen krävs det vanligtvis tillstånd för att få anordna en tillställning som är offentlig. Exempelvis kan det gälla en mässa eller ett tivoli.

Exempel på vad som kräver tillstånd:

  • Valborgsmässofirande
  • Marknader (även loppmarknad och bakluckeloppis)
  • Motortävlingar
  • Mässor
  • Tivoli och karneval

Tillstånd för att använda offentlig plats

Polistillstånd krävs generellt för att använda allmän platsmark eller annan offentlig plats för ett ändamål platsen inte är avsedd för. Detta kan exempelvis vara att anordna en loppmarknad i en park eller etablera en foodtruck för försäljning, ställa upp en uteservering, byggetablering eller ställa upp skyltar.

Polistillstånd krävs däremot inte för att använda platsen enligt dess syfte, så som att leka i en park, bada på en badplats eller sälja varor och tjänster på Tuna torg.

Allmän plats

Med begreppet allmän plats menas gator, parker, vägar, parkeringsplatser, torg, eller andra platser som anges som ett gemensamt behov i detaljplanen.

Offentlig plats

Offentlig plats innefattar allmän plats, men även andra ytor, exempelvis köpcentrum och platser inomhus som allmänheten har tillgång till. Kommunen har också utsett vissa platser som offentliga platser, bland annat Kvarnbacken, Kvarnbadet, samt andra badplatser. Vilka platser som kommunen förklarat som offentlig plats kan du läsa i de lokala ordningsföreskrifterna för Vallentuna kommun.

För att boka en plats på Tuna torg för att sälja varor eller tjänster behöver du inte söka polistillstånd. Här kan du läsa mer:

Boka plats för torghandel på Tuna torg

Tillstånd för att använda vägområde

Om ditt arrangemang berör en allmän väg kan det behövas åtgärder på eller intill vägen, det kan dels handla om åtgärder som du som arrangör anser behöver göras men också om åtgärder som Trafikverket bedömer är nödvändiga för trafiksituationen i övrigt. Exempel på åtgärder:

  • skyltmaterial som riktar sig till deltagarna
  • publikavspärrningar
  • vägvisningar och sänkta hastigheter
  • läktare
  • start- och målområde

För åtgärder som berör allmänna vägar där Trafikverket är väghållare ska du som arrangör skicka in en ansökan till Trafikverket utöver den ansökan du skickar till länsstyrelsen eller Polisen.

Hur långt i förväg behöver jag söka tillståndet?

Handläggningstiden beror på vad du ansöker om och kan variera beroende på hur många ansökningar som kommer in samtidigt. Tänk på att vara ute i god tid, annars finns det risk att din ansökan inte hinner behandlas i tid.

Efter att ansökan har gjorts hos polisen skickas ärendet på remiss från polisen till kommunen. Kommunen gör då en bedömning om ansökan är lämplig för platsen och svarar polisen. Sedan skickar polisen ett svar tillbaka till sökande.

OBS! Kom ihåg att även ansöka om andra tillstånd om så krävs, så som livsmedelstillstånd vid försäljning av mat. Här hittar du de tillstånd som behövs för olika typer av verksamheter:

Tillstånd, regler och tillsyn

Självservice

Om du vill nyttja en offentlig plats som Vallentuna kommun förvaltar, till exempel för uteservering eller försäljning behöver du söka tillstånd.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats