Behovs- och marknadsanalys

När Vallentuna kommun ska köpa in något så finns det alltid ett behov utav den varan eller tjänsten.

För att ta reda på mer information utav varan och/eller tjänsten som ska upphandlas kan Vallentuna kommun utföra en behov- och marknadsanalys, ha leverantörsdialoger eller skicka ut en Request for information (RFI) för att få mer information om branschen och den vara och/eller tjänst som ska upphandlas.

Analyserna ska ge tillräcklig information om varan och/eller tjänsten för att kunna utforma upphandlingsdokumenten. 

Du som leverantör kan även anmäla dig till kommunens nyhetsbrev som skickas ut löpande under året. Anmälan görs till Magnus Isberg, Näringslivsstrateg, magnus.isberg@vallentuna.se.

Intresseanmälan Leverantörsdialog

Vill du vara med i Leverantörsdialogen för att att diskutera om hur branschen har utvecklats samt hur upphandlingen ska genomföras kan ni anmäla intresse för det här. Mer information om vilka upphandlingar som kommunen ska börja arbeta med hittar du under Planerade upphandlingar.

Skicka ditt mejl här

Medarbetare står och pratar i kulturhuset
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats