Boka plats för torghandel

På Tuna torg i Vallentuna centrum finns 24 torghandelsplatser som man kan boka. Du behöver inte söka polistillstånd för försäljning av varor och tjänster på dessa torghandelsplatser. Varje plats är 3 x 4 meter. Tänk på att din verksamhet i sin helhet måste rymmas inom den eller de platser som du bokar.

Frågor och svar

Hur bokar jag en torgplats på Tuna torg?

Torgplatserna går att boka i kommunens bokningssystem, se länk under självservice.

Nedan hittar du instruktionsfilmer för hur du först skapar ett konto och sedan hur du gör själva bokningen i systemet. Har du svårt att följa med i filmerna eller andra svårigheter så kan du höra av dig till kommunens Kontaktcenter.

Vad kostar det att boka en torgplats på Tuna torg?

För användningen av torghandelsplatser utgår en taxa, du hittar länk till taxan nedan vid självservice.

Var på Tuna torg ligger torgplatserna?

Karta torghandelsplatser

Hur stor är varje plats?

Varje plats är 3 x 4 meter. Tänk på att din verksamhet i sin helhet måste rymmas inom den eller de platser som du bokar.

Hur lång tid före kan jag boka plats?

Torghandelsplatser går att boka max 180 dagar före det datumet du vill ha platsen.

Kan jag boka flera platser på en gång?

Du kan boka flera platser till ett och samma tillfälle eller boka en återkommande tid, till exempel varje lördag under 10 veckor. Tänk på att ha en viss framhållning. Risken finns annars att din ansökan inte hinner behandlas i tid.

Vill du boka fler än åtta platser vid ett och samma tillfälle kontaktar du kommunen direkt: exploatering@vallentuna.se

Om jag vill boka plats för ett större evenemang på Tuna torg hur gör jag då?

Vill du använda större delar av torget för att anordna ett evenemang behöver du söka polistillstånd:

Om tillstånd för att använda offentlig plats

Kontakta också kommunen som kan titta på förutsättningarna:

exploatering@vallentuna.se

Kan jag boka plats vid ett annat torg i kommunen?

Om du vill använda en annan offentlig plats än Tuna torg till något ändamål måste du normalt sett söka polistillstånd. 

Självservice

Här hittar du länken till systemet där du bokar plats för torghandel samt vad kostnaden är (taxan).

Instruktionsfilm skapa konto i bokningssystemet

Instruktionsfilm boka plats för torghandel

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats