Start / Trafik och resor / Nyheter trafik och resor / Förlängningen av Roslagsbanan till Stockholm Centralstation tidigareläggs

Förlängningen av Roslagsbanan till Stockholm Centralstation tidigareläggs

Kommunalråd från norrortskommunerna, Vallentuna, Täby och Österåker träffades måndagen den 14 oktober med representanter för Region Stockholm och Stockholm stad för att skriva under överenskommelsen som formellt tidigarelägger arbetet med Roslagsbanans förlängning till Stockholm City. Förskotteringen enligt denna överenskommelse innebär att projektstarten för Roslagsbanan till City tidigareläggs till 2020.

- Detta är en glädjens dag. Roslagsbanan är en pulsåder för vår kommun, säger kommunstyrelsen ordförande Parisa Liljestrand. Genom en tidigareläggning av Roslagsbanan till city så möjliggör ju vi för alla våra invånare att förenkla vardagspusslet. Det blir lättare för invånare att välja kollektiva färdmedel och det binder ihop regionen på ett mycket mer naturligt sätt. Det blir enklare för de som arbetspendlar och man kommer kunna välja var man vill bo. Detta är otroligt viktigt för den enskilda invånaren ur ett livspusselperspektiv som vi i Vallentuna kommun är väldigt glada för.

Österåkers kommunalråd, Fletcher instämde med Parisa Liljestrand.
- För Österåkers del är det också en stor dag då 60% av våra invånare pendlar till arbete eller studier. Med en förlängning når man en mycket större arbetsmarknad på en mycket kortare tid. Det gynnar de som vill flytta till Österåker. Liksom för Vallentuna är det en aorta för Österåkers kommun.

Presskonferensen hölls nere på mellanplan på pendeltågsstation Stockholm City, i anslutning till den södra uppgången. Det är hit Roslagsbanan avses dras vid färdigställt bygge och nu i och med ett gott samarbete mellan alla parter kan bygget påbörjas tidigare.

I Sverigeförhandlingen 2017 gjordes en överenskommelse för en förlängning av Roslagsbanan till Odenplan och T-centralen. Villkoret för att göra denna stora satsning är att undertecknade kommuner bygger bostäder för att möta Stockholms ökade bostadstryck. Vallentuna ska stå för 5 650 av dem, och 2019 är ca 300 bostäder klara. Dessa infrastruktursatsningar skapar möjligheter att utnyttja det strategiska läget som Vallentuna har, mitt i en av världens mest innovativa tillväxtregioner - Arlandaregionen. Arlandaregionens kommuner planerar för att vara totalt 175 000 invånare år 2030. I Arlandaregionernas samarbete pågår förhandlingar som omfattar en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda.

Undertecknande parter:
Anna König Jerlmyr (M), Stockholms stad
Erik Andersson (M), Täby kommun
Parisa Liljestrand (M), Vallentuna kommun
Michaela Fletcher (M), Österåker kommun.
Iréne Svenonius genom Tomas Eriksson (MP) och Kristoffer Tamsons (M) för Region Stockholm

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats