Start / Trafik och resor / Buss och tåg / Roslagsbanan

Roslagsbanan

Nordostkommunerna i Stockholmsregionen växer kraftigt och behovet av bättre kollektivtrafik ökar.

Roslagsbanan är stommen i Vallentunas kollektivtrafik och tågen trafikerar sträckan Stockholms östra - Vallentuna - Lindholmen - Kårsta.

Resan från Östra station i Stockholm hela vägen ut till Kårsta tar ungefär 50 minuter med Roslagsbanan. Det tar ungefär 30 minuter att åka till Vallentuna från Östra station.

Just nu pågår utbyggnad av dubbelspår på Roslagsbanan för att tågen ska kunna gå med högre turtäthet och med färre störningar.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats