Start / Trafik och resor / Infrastrukturprojekt / Säkra skolvägar

Säkra skolvägar

Idag skjutsar allt fler föräldrar sina barn till skolan och andelen barn som går och cyklar till skolan har stadigt minskat under de senaste decennierna. Det har resulterat i att trafiken vid skolorna har ökat och skapat en påfrestande trafiksituation. Familjernas bilvanor bidrar till mindre fysiskt aktiva barn och därför risk för ökade hälsoproblem.

Kommunen har som mål att skolorna ska arbeta för säkra skolvägar. Kommunen arbetar med att identifiera åtgärder för att skapa möjligheter för fler barn och unga att få säkra skolvägar genom exempelvis trafiksäkerhetshöjande åtgärder i trafikmiljön. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i trafikmiljön, tillsammans med information och projekt som exempelvis vandrande skolbussar, kan öka andelen barn som går och cyklar till skolan på ett trafiksäkert sätt.

Vanliga frågor och svar

Hur kan jag som förälder påverka mitt barns skolvägar?

Det bästa sättet är att i första hand kontakta ditt barns skola. Kommunen har sedan 2012 arbetat med projekt för säkra skolvägar och prioriterar i första hand de kommunala skolorna.

Hur kan jag som förälder bidra till säkra skolvägar?

Tänk på hastigheten när du kör bil.

Hastigheten har ofta avgörande betydelse för olyckans konsekvenser. Om en människa blir påkörd av en bil som kör i 30 km/h överlever nio av tio. Höjs däremot hastigheten till 50 km/h överlever endast två av tio, se bild 14.

År 2010 fattades ett politiskt beslut om hastighetsbegränsningar i Vallentuna kommun.

  • 30 km/h utanför skolor och förskolor
  • 40 km/h i bostadsområden
  • 50 km/h på matargator.

Hastighetsbegränsningarna har införts i stora delar av kommunen.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats