Start / Trafik och resor / Gator / Gräva och schakta, tillstånd

Gräva och schakta, tillstånd

För att få schakta på Vallentuna kommuns mark behöver du ett så kallat schakttillstånd. Du kan ansöka om schakttillstånd direkt i vår e-tjänst. Ansökan ska i normalfallet ske senast 15 dagar innan planerad start av arbetet.

Kan du av någon anledning inte ansöka via vår e-tjänst är du välkommen att kontakta Vallentunas kontaktcenter och ansöka via en blankett. 

Om arbetet som ska utföras sker på eller i anslutning till kommunala gator, vägar och gång- och cykelvägar behöver du även skicka in en Trafikanordningsplan (TA-plan) som visar hur trafikens framkomlighet och trafiksäkerhet ska säkerställas under byggnationerna. 

Avgift för schakttillstånd

Från och med den 1 maj 2020 tar kommunen betalt för handläggningen av Ta-planer och schakttillstånd. Kostnaden framgår enligt beslut taget i kommunfullmäktige den 16 december 2019.

Debitering sker mot faktura till angiven fakturaadress som ska framgå i ansökningshandlingen.

Taxor samt gällande regler finns att läsa via länken nedan.

Självservice

Här kan du ansöka om schakttillstånd och Trafikanordningsplan (TA-plan) direkt i vår e-tjänst.

Kan du av någon anledning inte ansöka via vår e-tjänst är du välkommen att kontakta Vallentunas kontaktcenter för information om hur du ansöker via en blankett.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats