Väg 268 Väsbyvägen

Trafikverket arbetar med att utveckla väg 268 Väsbyvägen som binder samman Vallentuna med Upplands Väsby och utgör en viktig koppling till E4:an. Sträckan som nu berörs går mellan centrala Vallentuna till Upplands Väsby.

Inriktningen för projektet är att öka trafiksäkerheten för alla trafikanter och framkomligheten för gång- och cykeltrafiken samt kollektivtrafiken. Detta behöver göras i samklang med den högt värderade natur- och kulturmiljön i området.

Trafikverket äger och driver projektet. Vallentuna kommun är en av flera samarbetsparter. Trafikverket kommer att föra dialog med berörda mark- och fastighetsägare.

Tidigare har förslaget varit att räta ut Granakurvan och bygga en genare väg för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten. Länsstyrelsen har sagt nej till detta förslag och Trafikverket ser nu över vilka åtgärder som kan genomföras på befintlig väg.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats