Start / Trafik och resor / Infrastrukturprojekt

Projekt för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet

Vallentuna och närregionen växer och med det ökar behovet av trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder. 

Det är flera aktörer som har ansvaret för trafiknätet i kommunen. Vallentuna kommun äger och driftar vägnätet i framför allt Vallentuna tätort. Trafikverket har också ett ansvar över vägar som exempelvis väg 268, Arningevägen, Vadavägen, gamla Norrtäljevägen med flera. Det finns också ett flertal enskilda väghållare.

Här presenteras ett urval av alla de projekt som pågår i kommunen eller på vägar som har stor inverkan för kommuninvånarna.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats