Start / Trafik och resor / Torg och allmänna platser / Lekplatser i Vallentuna

Lekplatser

Lekplats

I Vallentuna finns många olika typer av lekplatser som passar för barn i alla åldrar.

Vid kommunfullmäktigen den 19 juni 2017 antogs en ny lekplatsplan. Planen innehåller strategier kring placering av nya lekplatser, riktlinjer för utformning, investeringskostnader samt en åtgärdsplan för de befintliga lekplatserna.

Under slutet av 2017 påbörjades arbetet med att upprusta Vallentunas lekplatser.

Vi vill veta vad du tycker!

När en lekplats ska upprustas vill vi gärna veta vilken lekutrustning som du och dina barn helst vill ha! På länken nedan kan du lämna önskemål på de lekplatser som är under upprustning just nu. Vi kommer i möjligaste mån att ta med oss era idéer och förslag i vårt arbete. 

Lämna förslag på lekplatsutrustning

Kommunala lekplatser i Vallentuna

Lasseparken

Lekplats

Lasseparken är en ny stor lekplats i centrala Vallentuna, i Tellusområdet bakom Vallentuna gymnasium. Lekplatsen invigdes den 8 november 2019. Adressen är Tellusvägen 30.

Lekplatsen är lämplig för åldrarna 1-12 år. Lekplatsen innehåller flera olika markmaterial och är väl belyst.

Här finns belysning på lekutrustningen, effektbelysning av träd och på en plats finns det dessutom text på marken. Belysningen på lekplatsen tänds och släcks samtidigt som gång- och cykelbanorna.

På lekplatsen finns:

 • Flera olika sorters gungor
 • Klätterlek
 • Hinderbana
 • Lekhus
 • Trampoliner
 • Lekdjur
 • Vippgunga
 • Lekbåt
 • Karusell
 • Stora ytor för fri rekreation och lek
 • Baksandlåda med bakbord
 • Pilkojor och piltunnel
 • Många sittplatser

Biblioteksparken lekplats

Lekytan är lämplig för barn som är 6 år och äldre. På lekytan finns:

 • Karusell 
 • Balanslek

Karta till lekplatsen i Vallentuna centrum

Dinosaurielekplatsen på Tallhammarsvägen

Lekplats

Lekplatsen genomgick en stor upprustning under år 2023. Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-10 år.

På lekplatsen finns:

 • Gungbräda och gungdjur
 • En vulkan med rutschkana
 • Klätterlek
 • Karusell
 • Sandlåda
 • Cykelparkering och plats att sitta

Karta till Tallhammarsvägen 58

Rosengårdsvägens lekplats

Lekplats med bland annat rutschkana och klättervägg

Lekplatsen genomgick en stor upprustning under år 2021. Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-12. På lekplatsen finns:

 • Balanslek
 • Studsmatta
 • Gungställning med fågelbo gunga, bebis gunga och enkel gunga
 • Lekhus med klätterlek
 • Småbarnsrutsch
 • Klätterställning
 • Stor klätterlek med rutsch som påminner om en trädkoja. Man har utsikt över hela lekplatsen.
 • Pumptrackbana
 • Sittbord och bänkar

Karta till Rosengårdsvägen 20

Karby torg lekplats

 Lekytan är lämplig för barn i åldrarna 2-6. På lekytan finns:

 • Gungdjur

Karta till lekplatsen vid Karby torg 

Båtlekplatsen 

Lekplatsen har båttema och genomgick en mindre upprustning 2018. Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Stor båt med flera lekmöjligheter.
 • Gungor
 • Sandlåda
 • Fjädergunglek
 • Klätterrutsch
 • Stora gräsytor för fri lek
 • Pilkoja
 • Sittplatser

Karta till Dala/Blekingevägens lekplats

Haga naturlekplats

Lekplats

Lekplatsen genomgick en mindre upprustning under 2018. Lekplatsen ligger i skogen och har ett naturtema. På lekplatsen finns:

 • Gungor
 • Balanslek
 • Linbana
 • Karusell
 • Sandlåda
 • Fjädergunglek
 • Lekhus

Karta till Sturevägens lekplats

Slånbärsvägens lekplats

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Klätterlek
 • Gungor
 • Sandlåda

Hitta hit

Karta till Slånbärsvägens lekplats

Vikingalekplatsen

Lekplats

Lekplatsen genomgick en större upprustning under sommaren/hösten 2020 och har upprustats från en närlekplats till en områdeslekplats med Vikingatema.

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 0-12 år. På lekplatsen finns:

 • Ett stort vikingaskepp (med flera lekmöjligheter)
 • Klätterställning
 • Balansgång
 • Vippgungor
 • Flera olika sorters gungor
 • Karusell i form av en runsten
 • Baksandlåda 
 • Lekhus
 • Bollmål

Det finns flera olika sittplatser runtom på lekplatsen och gräsytor samt omgivande natur att leka i. 

Det finns även cykelställ och belysning så lekplatsen. Belysningsstolparna är utformade med björkmönster för att passa in på lekplatsens tema.

Karta till Bergvägen 20 lekplats

Fjärilsparken i Kårsta 

Lekplatsen byggdes sommaren/hösten 2022. Lekplatsen har ett tema på Fjärilar och natur. 

klätterställning

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 0-14 år. På lekplatsen finns:

 • Ett stort klättertorn med två rutschkanor (samt flera lekmöjligheter)
 • Klätterställning med rutsch för mindre barn
 • Hinderbana/klätterställning
 • Balansgång
 • Vippgunga
 • Flera olika sorters gungor
 • Karusell
 • Baksandlåda
 • Lekhus
 • Fjärilsspel som går ut på att hitta fjärilar som är utplacerade runtom på lekplatsen

Det finns flera olika sittplatser runtom på lekplatsen och gräsytor för fri lek rekreation.

Det finns även cykelställ och belysning så lekplatsen. Belysningsstolparna är utformade för att passa in på lekplatsens tema.

Snapptuna lekplats

Lekplatsen har genomgått en större upprustning under 2019-2020. 

Snapptunavägens lekplats

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-12 år. På lekplatsen finns det:

 • Gungställning
 • Kompisgunga
 • Lekdjur
 • Linbana
 • Klätterställning med rutsch
 • Mindre klätterställning för småbarn med rutsch
 • Sandlåda
 • Stora gräsytor
 • Pulkabacke
 • Luffarschack spel

Det finns även flera sittplatser, cykelställ och belysning på lekplatsen.

Får

 Bylevägens lekplats

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Gungor
 • Rutsch
 • Sandlåda
 • Kvartersbollplan
 • Kvartersbollplan finns också i skogspartiet i Kragstalund.

Karta till lekplatsen på Bylevägen

Fritzbergslekplats

Lekplatsen genomgick en mindre upprustning 2018 och är lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Gungor
 • Sandlåda
 • Klätterrutsch
 • Kvartersbollplan

Karta till lekplatsen på Fritzbergsvägen

Svampskogsvägens lekplats

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Boulebana för alla åldrar
 • Lekplats med gungor
 • Sandlåda
 • Klätterlek
 • Pulkabacke
 • Kvartersbollplan

Karta till lekplatsen på Murkelvägen

Lovisedalshöjdens lekplats

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-6. På lekplatsen finns:

 • Gungdjur
 • Sandlåda
 • Lekbåt

Karta till lekparken på Lovisedalshöjden 14

Lovisedalsslingans lekplats

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Klätterställning
 • Gungor
 • Lekhus
 • Sandlåda

Karta till lekplatsen på Lovisedalsslingan 4

Lovisedalsvägens lekplats

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Gungor
 • Sandlåda
 • Klätterställning

Karta till lekplatsen på Lovisedalsvägen 19

Skvadronvägens lekplats

Lekplatsen är den största lekplatsen i området lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Gungor
 • Kompisgunga
 • Sandlåda
 • Klätterlek med rutsch
 • Bollplank
 • Boulebana
 • Stora gräsytor

Karta till lekplatsen på Skvadronvägen 6

Strandängsvägens lekplats

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-6. På lekplatsen finns:

 • Gungor
 • Sandlåda

Karta till lekplatsen på Strandängsvägen

Uthamra lekplats

Lekplats

Lekplatsen genomgick en mindre upprustning 2019. Slitna lekutrustningar togs bort och ersattes med nya. Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-12. På lekplatsen finns:

 • Lekhus
 • Sandlåda
 • Kompisgunga
 • Hinderbana
 • Lekhus med rutsch
 • Bänkar

Runtom lekplatsen finns det även omgivande natur att leka i.

Karlberg lekplats

Lekplatsen genomgick en mindre upprustning 2019. Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Småbarnsgunga
 • Fågelbogunga
 • Ovanligt hög vanlig gunga
 • Klätterlek för småbarn med rutsch
 • Sandlåda
 • Vippgunga
 • Boulebana

Karta till lekplatsen på Lars Hårds väg

Lagmanslekplatsen 

Lekplats

Lekplatsen genomgick en mindre upprustning 2018 och är lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Gungor
 • Klätterlek med rutsch
 • Sandlåda
 • Lekhus
 • Gungdjur
 • Bänkbord och parksoffor

Karta till lekplatsen på Malmbodavägen 5

Nyckelpiga lekplatsen

Lekplatsen har genomgått en mindre upprustning under hösten 2020. 2021 fick den även ny belysning.

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-12. På lekplatsen finns:

 • Gungor
 • Klätterlek med rutsch
 • Sandlåda
 • Bänkbord 

Runtomkring lekplatsen finns det även omgivande natur att leka i.

Karta till lekplatsen på Odlingsvägen 26

Sundby lekplats

Lekplatsen är lämplig för barn 1-6. På lekplatsen finns:

 • Stor gungställning. Två enkelgungor, en fågelbogunga och en bebisgunga

Kvartersbollplaner

Kvartersbollplaner finns i skogspartierna vid Ekebyvägen, Dragonvreten och Rosendal. Bollplanen vid Ekebyvägen är nyrenoverad och via gång-cykelvägen ligger den även nära området Nyby.

Pulkabacke vid Dragonvreten

Pulkabacke med belysning finns vid Dragonvreten.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats