Start / Trafik och resor / Torg och allmänna platser / Lekplatser i Vallentuna

Lekplatser

Lekplats

I Vallentuna finns många olika typer av lekplatser som passar för barn i alla åldrar.

Vid kommunfullmäktigen den 19 juni 2017 antogs en ny lekplatsplan. Planen innehåller strategier kring placering av nya lekplatser, riktlinjer för utformning, investeringskostnader samt en åtgärdsplan för de befintliga lekplatserna.

Under slutet av 2017 påbörjades arbetet med att upprusta Vallentunas lekplatser.

Vi vill veta vad du tycker!

När en lekplats ska upprustas vill vi gärna veta vilken lekutrustning som du och dina barn helst vill ha! På länken nedan kan du lämna ösnkemål på de lekplatser som är under upprustning just nu. Vi kommer i möjligaste mån att ta med oss era idéer och förslag i vårt arbete. 

Lämna förslag på lekplatsutrustning

Kommunala lekplatser i Vallentuna

Lasseparken

Lekplats

Lasseparken är en ny stor lekplats i centrala Vallentuna, i Tellusområdet bakom Vallentuna gymnasium. Lekplatsen invigdes den 8 november 2019. Adressen är Tellusvägen 30.

Lekplatsen är lämplig för åldrarna 1-12 år. Lekplatsen innehåller flera olika markmaterial och är väl belyst.

Här finns belysning på lekutrustningen, effektbelysning av träd och på en plats finns det dessutom text på marken. Belysningen på lekplatsen tänds och släcks samtidigt som gång- och cykelbanorna.

På lekplatsen finns:

 • Flera olika sorters gungor
 • Klätterlek
 • Hinderbana
 • Lekhus
 • Trampoliner
 • Lekdjur
 • Vippgunga
 • Lekbåt
 • Karusell
 • Stora ytor för fri rekreation och lek
 • Baksandlåda med bakbord
 • Pilkojor och piltunnel
 • Många sittplatser

Pilkojor och pilbuskar 

Under vecka 15 planterades pilkojor samt en piltunnel på barkytan vid småbarnsleken (intill svamparna och igelkotten).

För att pilbuskarna skulle få möjlighet att etableras ordentligt så har ytan varit avspärrad fram tills juni månad.

Nu är lekytan öppen igen! 

 Pilkoja

Pilbuske

Skördevägen 8

Lekytan är lämplig för barn som är 6 år och äldre. På lekytan finns:

 • Karusell 
 • Balanslek

Karta till lekplatsen i Vallentuna centrum

Tallhammarsvägen 58 B

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Gungor
 • Klätterlek
 • Sandlåda
 • Fjädergunglekar
 • Lekhus med rutsch

Karta till Tallhammarsvägen 58

Rosengårdsvägen 20 B

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Gungor
 • Vippgunga
 • Klätterlek
 • Sandlåda
 • Gungdjur

Karta till Rosengårdsvägen 20

 

Karby torg 11

 Lekytan är lämplig för barn i åldrarna 2-6. På lekytan finns:

 • Gungdjur

Karta till lekplatsen vid Karby torg 

Blekingevägen 61 B

Lekplatsen har båttema och genomgick en mindre upprustning 2018. Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Gungor
 • Sandlåda
 • Fjädergunglek
 • Klätterrutsch
 • Stora gräsytor för fri lek
 • Pilkoja
 • Sittplatser

Karta till Dala/Blekingevägens lekplats

Sturevägen 37 B

Lekplats

Lekplatsen genomgick en mindre upprustning under 2018. Lekplatsen ligger i skogen och har ett naturtema. På lekplatsen finns:

 • Gungor
 • Balanslek
 • Linbana
 • Karusell
 • Sandlåda
 • Fjädergunglek
 • Lekhus

Karta till Sturevägens lekplats

Linbanan

Linbanan på Sturevägens lekplats går inte att använda för tillfället då den är trasig och inväntar reservdelar och reparation.

 

Slånbärsvägen 20 B

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Klätterlek
 • Gungor
 • Sandlåda

Hitta hit

Karta till Slånbärsvägens lekplats

Bergvägen 20 C/Vikingalekplatsen

Lekplatsen genomgick en större upprustning under sommaren/hösten 2020 och har upprustats från en närlekplats till en områdeslekplats med Vikingatema.

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 0-12 år. På lekplatsen finns:

 • Ett stort vikingaskepp (med flera lekmöjligheter)
 • Klätterställning
 • Balansgång
 • Vippgungor
 • Flera olika sorters gungor
 • Karusell i form av en runsten
 • Baksandlåda 
 • Lekhus
 • Bollmål

Det finns flera olika sittplatser runtom på lekplatsen och gräsytor samt omgivande natur att leka i. 

Det finns även cykelställ och belysning så lekplatsen. Belysningsstolparna är utformade med björkmönster för att passa in på lekplatsens tema.

Karta till Bergvägen 20 lekplats

Bergvägen 44 B

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-6. På lekplatsen finns:

 • Lekbåt
 • Gungbräda

Karta till lekplatsen på Bergvägen 39

Bergvägen 39 B

Lekplatsen är den största lekplatsen i området lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Gungor
 • Klätterlek med rutsch
 • Gungdjur
 • Lekhus
 • Sandlåda

Karta till lekplatsen på Bergvägen 44 B 

Höjdvägen 62 B

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Gungor
 • Sandlåda
 • Gungdjur
 • Balanslek för alla åldrar
 • Kvartersbollplan finns mitt i området.

Karta till lekplatsen på Höjdvägen 62

Gullvivsvägen 6 B

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Gungor
 • Sandlåda
 • Balansbom
 • Stora gräsytor

Karta till lekplatsen på Gullvivsvägen 31

Snapptunavägen 2 B

Lekplatsen har genomgått en större upprustning under 2019-2020. 

Snapptunavägens lekplats

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-12 år. På lekplatsen finns det:

 • Gungställning
 • Kompisgunga
 • Lekdjur
 • Linbana
 • Klätterställning med rutsch
 • Mindre klätterställning för småbarn med rutsch
 • Sandlåda
 • Stora gräsytor
 • Pulkabacke
 • Luffarschack spel

Det finns även flera sittplatser, cykelställ och belysning på lekplatsen.

Får

 

Violvägen 10 B

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Gungor
 • Klättervägg
 • Fjädergunglek
 • Sandlåda
 • Stora gräsytor

 

Karta till lekplatsen på Violvägen 27

Bylevägen 118 B

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Gungor
 • Rutsch
 • Sandlåda
 • Kvartersbollplan
 • Kvartersbollplan finns också i skogspartiet i Kragstalund.

Karta till lekplatsen på Bylevägen

 

Fritzbergsvägen 164 B

Lekplatsen genomgick en mindre upprustning 2018 och är lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Gungor
 • Sandlåda
 • Klätterrutsch
 • Kvartersbollplan

Karta till lekplatsen på Fritzbergsvägen

 

Svampskogsvägen 19 C

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Boulebana för alla åldrar
 • Lekplats med gungor
 • Sandlåda
 • Klätterlek
 • Pulkabacke
 • Kvartersbollplan

Karta till lekplatsen på Murkelvägen

Lovisedalshöjden 34 B

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-6. På lekplatsen finns:

 • Gungdjur
 • Sandlåda
 • Lekbåt

Karta till lekparken på Lovisedalshöjden 14

Lovisedalsslingan 102 B

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Klätterställning
 • Gungor
 • Lekhus
 • Sandlåda

Karta till lekplatsen på Lovisedalsslingan 4

Lovisedalsvägen 19 B

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Gungor
 • Sandlåda
 • Klätterställning

Karta till lekplatsen på Lovisedalsvägen 19

 

Skvadronvägen 6 B

Lekplatsen är den största lekplatsen i området lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Gungor
 • Kompisgunga
 • Sandlåda
 • Klätterlek med rutsch
 • Bollplank
 • Boulebana
 • Stora gräsytor

Karta till lekplatsen på Skvadronvägen 6

Strandängsvägen 21 B

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-6. På lekplatsen finns:

 • Gungor
 • Sandlåda

Karta till lekplatsen på Strandängsvägen

Hasseluddsvägen 6 B

Lekplats

Lekplatsen genomgick en mindre upprustning 2019. Slitna lekutrustningar togs bort och ersattes med nya. Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-12. På lekplatsen finns:

 • Lekhus
 • Sandlåda
 • Kompisgunga
 • Hinderbana
 • Lekhus med rutsch
 • Bänkar

Runtom lekplatsen finns det även omgivande natur att leka i.

Lars Hårds väg 13 B

Lekplatsen genomgick en mindre upprustning 2019. Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Småbarnsgunga
 • Fågelbogunga
 • Ovanligt hög vanlig gunga
 • Klätterlek för småbarn med rutsch
 • Sandlåda
 • Vippgunga
 • Boulebana

Karta till lekplatsen på Lars Hårds väg

Lagmansvägen 64 B

Lekplats

Lekplatsen genomgick en mindre upprustning 2018 och är lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Gungor
 • Klätterlek med rutsch
 • Sandlåda
 • Lekhus
 • Gungdjur
 • Bänkbord och parksoffor

Karta till lekplatsen på Malmbodavägen 5

Odlingsvägen 26 B

Lekplatsen har genomgått en mindre upprustning under hösten 2020 och planeras att öppna under v50.

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-12. På lekplatsen finns:

 • Gungor
 • Klätterlek med rutsch
 • Sandlåda
 • Bänkbord 

Runtomkring lekplatsen finns det även omgivande natur att leka i.

Karta till lekplatsen på Odlingsvägen 26

 

Kvartersbollplaner

Kvartersbollplaner finns i skogspartierna vid Ekebyvägen, Dragonvreten och Rosendal. Bollplanen vid Ekebyvägen är nyrenoverad och via gång-cykelvägen ligger den även nära området Nyby.

Pulkabacke vid Dragonvreten

Pulkabacke med belysning finns vid Dragonvreten.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats