Start / Trafik och resor / Torg och allmänna platser / Lekplatser i Vallentuna

Lekplatser

I Vallentuna finns många olika typer av lekplatser som passar för barn i alla åldrar.

Vid kommunfullmäktigen den 19 juni 2017 antogs en ny lekplatsplan. Planen innehåller strategier kring placering av nya lekplatser, riktlinjer för utformning, investeringskostnader samt en åtgärdsplan för de befintliga lekplatserna.

Under slutet av 2017 påbörjades arbetet med att upprusta Vallentunas lekplatser.

Det pågår också arbete med att anlägga en helt ny lekplats i centrala Vallentuna. Den beräknas vara färdig november 2019.

Vi vill veta vad du tycker!

När en lekplats ska upprustas vill vi gärna veta vilken lekutrustning som du och dina barn helst vill ha! På länken nedan kan du lämna ösnkemål på de lekplatser som är under upprustning just nu. Vi kommer i möjligaste mån att ta med oss era idéer och förslag i vårt arbete. 

Lämna förslag på lekplatsutrustning

Kommunala lekplatser i Vallentuna

Skördevägen 8

Lekytan är lämplig för barn som är 6 år och äldre. På lekytan finns:

 • Karusell 
 • Balanslek

Karta till lekplatsen i Vallentuna centrum

Tallhammarsvägen 58 B

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Gungor
 • Klätterlek
 • Sandlåda
 • Fjädergunglekar
 • Lekhus med rutsch

Karta till Tallhammarsvägen 58

Rosengårdsvägen 20 B

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Gungor
 • Vippgunga
 • Klätterlek
 • Sandlåda
 • Gungdjur

Karta till Rosengårdsvägen 20

 

Karby torg 11

 Lekytan är lämplig för barn i åldrarna 2-6. På lekytan finns:

 • Gungdjur

Karta till lekplatsen vid Karby torg 

Blekingevägen 61 B

Lekplatsen har båttema och genomgick en mindre upprustning 2018. Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Gungor
 • Sandlåda
 • Fjädergunglek
 • Klätterrutsch
 • Stora gräsytor för fri lek
 • Pilkoja
 • Sittplatser

Karta till Dala/Blekingevägens lekplats

Sturevägen 37 B

Lekplatsen genomgick en mindre upprustning under 2018. Lekplatsen ligger i skogen och har ett naturtema. På lekplatsen finns:

 • Gungor
 • Balanslek
 • Linbana
 • Karusell
 • Sandlåda
 • Fjädergunglek
 • Lekhus

Karta till Sturevägens lekplats

Bild på en gris

Slånbärsvägen 20 B

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Klätterlek
 • Gungor
 • Sandlåda

Hitta hit

Karta till Slånbärsvägens lekplats

Bergvägen 20 C

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-6. På lekplatsen finns:

 • Gungor
 • Minirutsch
 • Sandlåda

Karta till Bergvägen 20 lekplats

Bergvägen 44 B

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-6. På lekplatsen finns:

 • Lekbåt
 • Gungbräda

Karta till lekplatsen på Bergvägen 39

Bergvägen 39 B

Lekplatsen är den största lekplatsen i området lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Gungor
 • Klätterlek med rutsch
 • Gungdjur
 • Lekhus
 • Sandlåda

Karta till lekplatsen på Bergvägen 44 B 

Höjdvägen 62 B

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Gungor
 • Sandlåda
 • Gungdjur
 • Balanslek för alla åldrar
 • Kvartersbollplan finns mitt i området.

Karta till lekplatsen på Höjdvägen 62

Gullvivsvägen 6 B

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Gungor
 • Sandlåda
 • Balansbom
 • Stora gräsytor

Karta till lekplatsen på Gullvivsvägen 31

Snapptunavägen 2 B

Lekplatsen kommer att upprustas under hösten 2019.

Sliten lekutrustning byts ut till ny samt fler nya lekutrustningar kommer att monteras.

Gamla bänkar kommer även att bytas ut till nya och lekplatsens entréer kommer att tydliggöras.

Medan arbete pågår på lekplatsen så kommer lekplatsen att vara avstängd. Lekplatsen kommer troligtvis att vara avstängd fram till våren 2020.

Vi hänvisar er till närmsta annan lekplats under tiden arbete pågår på lekplatsen.

Violvägen 10 B

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Gungor
 • Klättervägg
 • Fjädergunglek
 • Sandlåda
 • Stora gräsytor

 

Karta till lekplatsen på Violvägen 27

Bylevägen 118 B

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Gungor
 • Rutsch
 • Sandlåda
 • Kvartersbollplan
 • Kvartersbollplan finns också i skogspartiet i Kragstalund.

Karta till lekplatsen på Bylevägen

 

Fritzbergsvägen 164 B

Lekplatsen genomgick en mindre upprustning 2018 och är lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Gungor
 • Sandlåda
 • Klätterrutsch
 • Kvartersbollplan

Karta till lekplatsen på Fritzbergsvägen

 

Svampskogsvägen 19 C

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Boulebana för alla åldrar
 • Lekplats med gungor
 • Sandlåda
 • Klätterlek
 • Pulkabacke
 • Kvartersbollplan

Karta till lekplatsen på Murkelvägen

Lovisedalshöjden 34 B

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-6. På lekplatsen finns:

 • Gungdjur
 • Sandlåda
 • Lekbåt

Karta till lekparken på Lovisedalshöjden 14

Lovisedalsslingan 102 B

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Klätterställning
 • Gungor
 • Lekhus
 • Sandlåda

Karta till lekplatsen på Lovisedalsslingan 4

Lovisedalsvägen 19 B

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Gungor
 • Sandlåda
 • Klätterställning

Karta till lekplatsen på Lovisedalsvägen 19

 

Skvadronvägen 6 B

Lekplatsen är den största lekplatsen i området lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Gungor
 • Kompisgunga
 • Sandlåda
 • Klätterlek med rutsch
 • Bollplank
 • Boulebana
 • Stora gräsytor

Karta till lekplatsen på Skvadronvägen 6

Strandängsvägen 21 B

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-6. På lekplatsen finns:

 • Gungor
 • Sandlåda

Karta till lekplatsen på Strandängsvägen

Hasseluddsvägen 6 B

Lekplatsen genomgick en mindre upprustning 2019. Slitna lekutrustningar togs bort och ersattes med nya. Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-12. På lekplatsen finns:

 • Lekhus
 • Sandlåda
 • Kompisgunga
 • Hinderbana
 • Lekhus med rutsch
 • Bänkar

Lars Hårds väg 13 B

Lekplatsen genomgick en mindre upprustning 2019. Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Småbarnsgunga
 • Fågelbogunga
 • Ovanligt hög vanlig gunga
 • Klätterlek för småbarn med rutsch
 • Sandlåda
 • Vippgunga
 • Boulebana

Karta till lekplatsen på Lars Hårds väg

Lagmansvägen 64 B

Lekplatsen genomgick en mindre upprustning 2018 och är lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Gungor
 • Klätterlek med rutsch
 • Sandlåda
 • Lekhus
 • Gungdjur
 • Bänkbord och parksoffor

Karta till lekplatsen på Malmbodavägen 5

Odlingsvägen 26 B

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Naturlekplats
 • Arbetshäst och vagn
 • Vindskydd
 • Grillmöjlighet
 • Gungor
 • Klätterlek med rutsch
 • Sandlåda
 • Gungdjur

Karta till lekplatsen på Odlingsvägen 26

 

Kvartersbollplaner

Kvartersbollplaner finns i skogspartierna vid Ekebyvägen, Dragonvreten och Rosendal. Bollplanen vid Ekebyvägen är nyrenoverad och via gång-cykelvägen ligger den även nära området Nyby.

Pulkabacke vid Dragonvreten

Pulkabacke med belysning finns vid Dragonvreten.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats