Start / Trafik och resor / Buss och tåg

Resa med buss och tåg

I Vallentuna kommun finns flera parallella kollektivtrafikstråk som passerar genom kommunen in till Stockholm. Dessa är Roslagsbanan, Stockholmsvägen, E18 samt Arningevägen. Roslagsbanan trafikerar Vallentuna med 15-minuterstrafik och Norrtäljebussarna trafikerar Karby-Brottby med 10-minuterstrafik (under högtrafik).

Roslagsbanan är stommen i Vallentunas kollektivtrafik och tågen trafikerar sträckan Stockholms östra - Vallentuna - Lindholmen - Kårsta. Att resa med roslagsbanan från Östra station i Stockholm till Kårsta station tar ungefär 50 minuter. Från Östra station till Vallentuna station tar det cirka 30 minuter.

Förutom stomtrafiken i dessa stråk finns ett kompletterande lokalt och regionalt busstrafiknät. Under senare delen av 2020- talet kommer en expressbuss trafikera mellan Upplands Väsby och Arninge station. En expressbuss ska kännetecknas av hög turtäthet, snabbhet, tydlighet och pålitlighet.

Resa med buss och roslagsbana

Här får du information om hur du kan resa kollektivt inom Vallentuna kommun.

Planera din resa

Buss och roslagsbana

Utveckling av kollektivtrafiken

Här kan du läsa om pågående förändringar samt hur kommunen arbetar med att förbättra kollektivtrafiken.

Utveckling av kollektivtrafiken

Roslagsbanans nya tåg
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats