Start / Trafik och resor / Buss och tåg

Resa med buss och tåg

Knutpunkten Vallentuna station samlar både busstrafik och Roslagsbanan. Här är det enkelt att byta mellan de olika transportsätten. Du kan ta Roslagsbanan in till Stockholm, eller buss till Upplands Väsby för vidare färd mot Uppsala och Arlanda. 

Tåg

Roslagsbanan trafikerar sträckan Stockholms östra - Ormsta - Lindholmen - Kårsta.

På SL:s webbplats kan du hitta tidtabeller, köpa biljett och se störningsinformation.

Mer information på SL:s webbplats

Bussar

Inom Vallentuna centrum och till de mindre tätorterna Kårsta, Ekskogen och Karby/Brottby finns bussar med halvtimmestrafik. Busslinjerna på landsbygden är anpassade till skolans tider.

Busslinje 610 går till Danderyds sjukhus där du byter till tunnelbanans röda linje för vidare färd mot Stockholm.

Busslinje 524 ansluter i Upplands-Väsby till SL:s pendeltåg för möjlighet att pendla till Uppsala och Arlanda.

På SL:s webbplats kan du söka din resa eller nästa avgång, hitta tidtabeller, köpa biljett samt se störningsinformation med mera.

Mer information på SL:s webbplats

Skolskjuts

Rätten till skolskjuts i Vallentuna kommun regleras i skollagen och i kommunens riktlinjer för skolskjuts. 

Vid bedömning av skolskjuts tar kommunen hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.

Mer information om skolskjuts

Roslagsbanans utbyggnad

Nordostkommunerna i Stockholmsregionen växer kraftigt och behovet av bättre kollektivtrafik ökar. Den fortsatta utbyggnaden av Roslagsbanan innebär att SL från år 2021 kan erbjuda tätare trafik, bättre tillgänglighet och punktlighet samt förhöjd säkerhet.

Totalt byggs 22 km dubbelspår som ger punktligare och mindre störningskänslig trafik. SL förbättrar också tillgänglighet, säkerhet och bullerskydd längs med hela banan. Både stationer och befintliga vagnar rustas upp, nya fordon köps in och en ny tågdepå byggs i Molnby. 

Läs mer om Roslagsbanans utbyggnad på Stockholms läns landstings webbplats

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats