Start / Trafik och resor / Gator / Gatubelysning

Gatubelysning

Kommunen har avtal med Söderhamns El AB, som står för drift och underhåll av belysningen i Vallentuna.

Entreprenören går igenom hela kommunens anläggning för belysning vid en så kallad rondering, då all trasig belysning åtgärdas. Rondering genomförs två gånger per år under perioderna januari-februari samt augusti-september.

Utöver de här ronderingarna ska entreprenören åtgärda felanmäld trasig belysning enligt prioriteringsordningen nedan:

Fel som ska åtgärdas omedelbart (inställelse inom 1 timme):

• Fel som utgör eller riskerar utgöra fara för liv eller egendom
• Fel på helt centralområde
• Fel på centralt styrsystem

Fel som ska åtgärdas inom 3 arbetsdagar:

• Gruppfel och mörk gata
• Defekt belysning vägkorsning
• Defekt belysning övergångsställe
• Defekt belysning tunnel
• Då tre eller fler ljuspunkter i rad är släckta på gata
• Då två eller fler ljuspunkter i rad är släckta på separat park- eller gång- eller cykelväg.

Fel som ska åtgärdas inom 15 arbetsdagar:

Övriga anmälda fel på anläggningsdelar som orsakat eller riskerar felfunktion på den offentliga belysningen.

Det kan vara till exempel:
• Påkörda stolpar, arbeten utöver elsäkring av anläggning.
• Komponentfel, ex armaturbyte
• Lokalisering och reparation av kabelfel.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats