Start / Trafik och resor / Cykling och cykelvägar

Cykling och cykelvägar

På denna sida hittar du information om hur kommunen arbetar med cykelfrågor och cykelvägar.

Att cykla är ett bra sätt att blir piggare och friskare, att spara tid och pengar, men också att vara snäll mot miljön. Cykeltrafik är som transportmedel mycket konkurrenskraftigt, speciellt i tätorter och städer eftersom det är ett pålitligt och smidigt transportmedel. Cyklister kan ofta komma nära sin målpunkt och parkera där. En cykelresa tar ungefär lika lång tid varje gång eftersom cyklisten sällan påverkas av rusningstrafikens köer eller tidtabeller.

Gång- och cykelvägnätet är relativt utbyggt i centrala Vallentuna även om det kan saknas länkar. Kommunen arbetar kontinuerligt för att gång- och cykelvägnätet ska bli mer attraktivt och att gång- och cykelvägarna ska bli fler. Läs mer om det arbetet på länken nedan.

Mer information

Cykelvägar

På Vallentunas kommunkarta kan du hitta alla centrala Vallentunas cykelvägar.

Se Vallentunas gång- och cykelvägar på kommunkartan

Cykelregler

Att cykla ska vara roligt och enkelt även i trafiken. På Transportstyrelsens webbplats hittar du de vanligaste reglerna för cyklister.

Landsvägscykling

Vallentunas landsvägar är populära för landsvägscykling. När en cyklar på landsväg är det dock viktigt att följa reglerna och tänka på att alla måste visa hänsyn till varandra i trafiken. I Vallentuna finnas också en del av cykelleden Kustlinjen som passerar exempelvis Frösunda, Ekskogen, Karby och vidare mot Åkersberga. Här kan du läsa mer om Sveriges leder och cykelklubbarna i Vallentuna.

Cykelbås

Vid Vallentuna station finns det möjlighet att hyra ett cykelbås. Båsen är avsedda för pendlare och får endast innehålla cykel med tillhörande utrustning. Det finns plats för 24 cyklar i separata små utrymmen med låsbara dörrar. Den som undertecknar kontraktet måste ha fyllt 18 år. Cykel med korg fram eller barnsits bak går inte in i båsen.

För att hyra ett cykelbås tecknar du ett kontrakt med Pendula.

Mer information om att hyra cykelbås hittar du på Pendulas webbplats. 

Cykelparkeringar

Kommunen bygger kontinuerligt ut cykelparkeringarna runt om i kommunen, framför allt kring Roslagsbanans stationer samt vid strategiska busshållplatser. Under kommande år kommer troligtvis busshållplatser som trafikeras av expressbussar att prioriteras, dvs. Mörbyvägen och Norrgården längs Teknikvägen.

Här finns det cykelparkeringar idag:

 • Vallentuna station, 62 platser, varav 30 med väderskydd
 • Ormsta station, 48 platser med väderskydd
 • Lindholmens station, vid bussvändslingan, 10 platser
 • Lindholmens station, bakom stationshuset, 15 platser
 • Kragstalunds station, nordöstra sidan mot Tallåsvägen, 16 platser under tak
 • Roslagsstoppet, 10 platser

Cykelpumpar

Cykelpumpar finns i anslutning till flera stationer längs Roslagsbanan.

 • Ormsta station, västra sidan.
 • Kragstalunds station i anslutning till den nya cykelparkeringen
 • Karby torg
 • Lindholmens station
 • Vallentuna station

Vinterunderhåll av cykelvägar

I Vallentuna kommun prioritas huvudstråk och gång- och cykelvägnätet längs dessa. Kommunen har också gjort ett flertal försök med sopsaltning i kommunen och sopsaltar upp till 10 gånger varje säsong.

För att kunna gå och cykla under vintern är vinterväghållningen viktig och sandade vägar går många gånger precis lika bra att cykla på som sopsaltade. Utmaningarna med vinterväghållning och vintercykling är när väderleken förändras mycket under dygnet och vägarna tinar och fryser på om vart annat. Då behöver du som cyklist vara lite mer försiktig.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats