Start / Trafik och resor / Parkering / Infartsparkeringar

Infartsparkeringar

På flera ställen runt om i kommunen finns stora parkeringar i anslutning till kollektivtrafik. Detta för att du enkelt ska kunna parkera din bil, undvika trängsel och bilköer och åka kollektivt in till innerstaden.

Det finns elva infartsparkeringar i Vallentuna kommun varav sju längs med Roslagsbanan och fyra längs med E18. Vid Vallentuna-, Ormsta-, Lindholmen- och Kragstalund station finns även cykelparkering under tak.

På våra infartsparkeringar är det tillåtet att parkera högst 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före söndag och helgdag. Då upphör tidsbegränsningen på 24 timmar att gälla. Vid Kragstalund station behövs p-skiva och där får man parkera 11-timmar.

Våra infartsparkeringar

 • Ekskogen station, 12 platser
 • Frösunda station, 12 platser
 • Gillinge, 70 platser
 • Karby, 54 platser
 • Brottby, 94 platser
 • Kragstalund station, 178 platser
 • Kårsta station, 18 platser
 • Lindholmen station, 59 platser
 • Ormsta station, 77 platser
 • Söderhalls trafikplats, 223 platser
 • Vallentuna station, 190 platser

Du hittar våra infartsparkeringar på kommunkartan

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats