Start / Trafik och resor / Nyheter trafik och resor / Gång- och cykelväg mellan Vallentuna och Karby/Brottby kan bli verklighet

Gång- och cykelväg mellan Vallentuna och Karby/Brottby kan bli verklighet

För att öka trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter mellan Vallentuna och Karby/Brottby, göra det möjligt att cykelpendla och att cykla för rekreation utreder kommunen nu möjligheten till en gång- och cykelväg längs sträckan.

Vallentuna kommun utreder just nu olika alternativa sträckningar för en gång-och cykelväg mellan Vallentuna Centrum och Karby/Brottby. Fokus med projektet är att öka trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter längs vägen, men också att skapa möjlighet för pendlings- och rekreationscykling mellan Vallentuna och Karby/Brottby.

Ett alternativ är längs väg 268 (Angarnsvägen/Gamla Norrtäljevägen). Kommunen för en dialog med Trafikverket om en lämplig lösning då vägen är statlig och Trafikverket äger och har hand om driften.

Som det ser ut i dagsläget så kommer planering och genomförande av cykelvägen att delas in i etapper. Har du tankar och idéer kring sträckning av cykelvägen så är du varmt välkommen att höra av dig. Vi kommer att uppdatera löpande när mer information finns tillgänglig.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats