Start / Trafik och resor / Nyheter trafik och resor / Klipp häcken för fri sikt!

Klipp häcken för fri sikt!

Många fastighetsägare har häckar, buskar eller annan vegetation som växer längs tomtgränsen mot vägen. På våren och sommaren växer sig häckarna ibland lite för stora och skymmer sikten. Som tomtägare är du skyldig att hålla sikten fri för att förhindra olyckor.

Växtligheten får inte skymma vägmärken, gatunamnsskyltar, signaler eller gatubelysning. På de ställen där gångbana saknas längs vägen behöver det vara fritt från växtlighet minst 30 centimeter från tomtgräns för ge tillräckligt med plats för gående.

Ett riktmärke är att stora buskar och träd bör planteras minst 2 meter innanför tomtgräns och häck- och buskplantor minst 60 centimeter innanför tomtgräns. Då blir det lättare att hålla efter växtligheten.

Vilka regler gäller för fastighetsägare?

Du som har hörntomt
...vid en gatukorsning

I hörnet mot gatukorsningen får häckar, buskar, plank eller murar vara max 70 centimeter över gatuplan. Höjdgränsen gäller 10 meter åt vardera hållet mätt från gatans kantstenshörn.

 

Illustration 

Du som har hörntomt
...där gång eller cykelbana korsar gata

I hörnet mot gatukorsningen får häckar, buskar, plank eller murar vara max 70 centimeter över gatuplan. Höjdgränsen gäller 10 meter mot gatan och 5 meter mot gång- och cykelvägen mätt från gatans kantstenshörn.

 

 Illustration

Du som har tomt intill gata

Om dina buskar eller trädgrenar sträcker sig över tomtgränsen ska de lämna fri höjd för gångtrafikanter, cyklister och biltrafik. Buskar får inte växa utanför tomtgränsen.
Höjden under träd ska vara minst
- 4,6 meter över gata och 1 meter in över gång- och cykelbana.
- 2,5 meter över gång- och cykelbana.

 

 Illustration

Du som har utfart mot gata

Häckar och buskar vid utfarten får vara max 70 centimeter över gatuplan. Det gäller 2,5 meter åt vardera hållet från utfarten.

 

 Illustration

 

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats