Start / Trafik och resor / Nyheter trafik och resor / Nu ökar vi trafiksäkerheten på våra vägar!

Nu ökar vi trafiksäkerheten på våra vägar!

För att öka trafiksäkerheten i Vallentuna inför vi nu hastighetssänkningar på alla vägar i bostadsområden till 30 km/h. De som redan har 30 km/h kommer inte att påverkas. Vissa gator kommer också att få en sänkning från 50 km/h till 40 km/h.

De områden som omfattas i den första etappen är:
• Centrala Vallentuna
• Ekeby
• Ormsta
• Södra Vallentuna (Kragstalund och Bällsta)
• Lindholmen

Omskyltningen kommer i dessa områden ske område för område och denna etapp räknas med att bli klar under året eller början på nästa.

En omläggning av hastigheterna kommer därefter att ske i de resterande tätorterna, det vill säga Karby, Brottby, Kårsta, Ekskogen och Frösunda.

Omläggningen innebär en hel del omskyltning, så det kan vara rörigt emellanåt – och glöm inte att hålla utkik efter de nya hastighetsbegränsningarna! Om alla hjälps åt kan vi öka trafiksäkerheten.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats