Start / Trafik och resor / Nyheter trafik och resor / Slutarbetet med gång- och cykelbanorna i Brottby och Bällstaberg är igång

Slutarbetet med gång- och cykelbanorna i Brottby och Bällstaberg är igång

Vallentuna kommun har fått nya förutsättningar för att avsluta arbetet med gång- och cykelbanan i Brottby. Gång- och cykelvägen går längs Gamla Norrtäljevägen mellan Sundbyvägen (från bensinstationen Bilisten) och kommer inom kort att gå till infarten till Åkersbergavägen (vägen mot Åkersberga).

Arbetet med den sista delen av gång- och cykelvägen kommer igång i mitten på vecka 45. Markarbetet planeras att vara klart innan november månad är slut.

Gång- och cykelbanan i Bällstaberg

Under året har även ett arbete med gång- och cykelbanan i Bällstaberg påbörjats. Syftet med det är att öka framkomligheten för fotgängare och cyklister till och från Kragstalund station. Innan året är slut kommer också den att stå klar.

Mer information

Vallentuna kommun arbetar för att gång- och cykelnätet i kommunen ska bli mer attraktiv. Kommunen arbetar även med att gång/cykel- och kollektivtrafiken ska ska öka.

För mer information, klicka på rubriken "Trafikstrategi" längre ner på sidan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats