Start / Trafik och resor / Nyheter trafik och resor / Vi fortsätter bygga gång- och cykelväg i Brottby och Össeby-Garn

Vi fortsätter bygga gång- och cykelväg i Brottby och Össeby-Garn

För att öka trafiksäkerheten för gående och cyklister arbetar Vallentuna kommun med att färdigställa den första etappen av den nya gång- och cykelvägen längs Gamla Norrtäljevägen. Anslutningen till Åkersbergavägen beräknas vara klart under år 2022.

Den nu aktuella sträckan går mellan Sundbyvägen (från bensinstationen Bilisten) och Åkersbergavägen (vägen mot Åkersberga). Vägen kan dock användas redan nu.

I kommande etapp kommer cykelvägen att förlängas till Össeby kyrka och målet är att komma fram till badplatsen Toftesta holme i Össeby-Garn. Vallentuna kommun för en dialog med Länsstyrelsen, Trafikverket och aktuella markägare längs sträckan i frågor som trafiksäkerhet, fornlämningar och kulturskydd.

Syftet att främja tillgängligheten för oskyddade trafikanter och göra det möjligt att ta sig till och från busshållplatserna längs vägen och andra målpunkter på ett trafiksäkert sätt.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats