Utveckling av busstrafiken

Vi arbetar för att vårt kollektivtrafiknät ska bli mer attraktivt och att fler ska vilja och kunna åka kollektivt. 

I kommunen finns i dagsläget flera välanvända busslinjer, exempelvis 610 som trafikerar Rosengården- Danderyd samt buss 608 som trafikerar Vallentuna- KTH.

Förutom de regionala linjerna finns också flertalet lokala linjer, såsom 661 och 665 som trafikerar Vallentuna, via Kårsta och/eller Karby. Lokaltrafiken är stommen i kommunen och möjliggör exempelvis resor mellan de mindre orterna, landsbygderna och Vallentuna. Det finns även flera linjer i kommunen.

Kommunen arbetar kontinuerligt för att påverka förbättringar av både befintliga och nya linjer i kommunen.

Här hittar du några exempel på hur busstrafiken kommer att utvecklas kommande år.

Expressbuss

En expressbuss planeras mellan Upplands Väsby och Arninge via Vallentuna. Den kommer att börja trafikera sträckan innan 2030. Expressbussen kommer att stanna vid busshållplatserna Tallhammarsvägen, (En ny hållplats föreslås byggas längs Väsbyvägen), Norrgården, Mörbyvägen (Fabriksvägen och Mörbyvägen kommer att slås ihop till en), Vallentuna station, Åby ängar (en ny hållplats föreslås byggas vid Arngarnsvägen). Tiden för resenären beräknas bli under 15 minuter mellan Vallentuna station och Arninge.

Via E18 trafikeras Karby/Brottby också med expresstrafik mellan Norrtälje och Östra station. Busshållplatserna längs E18 har minst 15-minuters trafik i rusning.

Anropsstyrd trafik

Under 2022 införes ett nytt koncept med områdesstyrd linjetrafik i kommunen. Detta har medfört att det ny finns en ny linje i kommunen som heter 669 Z. Läs mer vad som gäller för linjen på SL:s webbplats:

Linjer som förändras i Vallentuna 

Även på linjerna 662, 663 och 667 kan vissa resor behöva förbeställas.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats