Utveckling av busstrafiken

Vi arbetar för att vårt kollektivtrafiknät ska bli mer attraktivt och att fler ska vilja och kunna åka kollektivt. 

I kommunen finns i dagsläget flera välanvända busslinjer, exempelvis 610 som trafikerar Rosengården- Danderyd samt buss 608 som trafikerar Vallentuna- KTH.

Förutom de regionala linjerna finns också flertalet lokala linjer, såsom 661 och 665 som trafikerar Vallentuna, via Kårsta och/eller Karby. Lokaltrafiken är stommen i kommunen och möjliggör exempelvis resor mellan de mindre orterna, landsbygderna och Vallentuna. Det finns även flera linjer i kommunen.

Kommunen arbetar kontinuerligt för att påverka förbättringar av både befintliga och nya linjer i kommunen.

Här hittar du några exempel på hur busstrafiken kommer att utvecklas kommande år.

Expressbuss

En expressbuss planeras mellan Upplands Väsby och Arninge via Vallentuna. Den kommer att börja trafikera sträckan innan 2030. Expressbussen kommer att stanna vid busshållplatserna Tallhammarsvägen, (En ny hållplats föreslås byggas längs Väsbyvägen), Norrgården, Mörbyvägen (Fabriksvägen och Mörbyvägen kommer att slås ihop till en), Vallentuna station, Åby ängar (en ny hållplats föreslås byggas vid Arngarnsvägen). Tiden för resenären beräknas bli under 15 minuter mellan Vallentuna station och Arninge.

Via E18 trafikeras Karby/Brottby också med expresstrafik mellan Norrtälje och Östra station. Busshållplatserna längs E18 har minst 15-minuters trafik i rusning.

Anropsstyrd trafik

Under 2022 kommer konceptet med anropstyrd trafik att implementeras i Vallentuna kommun. Det är framför allt i två områden som det nya sättet att resa med buss kommer att testas. I området Markim/Orkesta kommer ett koncept som kallas områdestrafik att testas. Det innebär kortfattat att det under vissa tidsintervall finns möjligt att själv boka sin resa med SL och bli upphämtad på lämplig plats. Buss 667 kommer att bli anropsstyrd linjetrafik, vilket betyder att den även fortsatt kommer köra en bestämd rutt, men att den inte kommer att avgå om ingen vill åka.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats