Start / Trafik och resor / Nyheter trafik och resor / Arbetet med Lindholmsvägen fortsätter

Arbetet med Lindholmsvägen fortsätter

Hösten 2018 fick Vallentunaborna svara på en enkät om vad de tycker om Lindholmsvägen, vad som fungerar bra och vad som inte fungerar. Enkäten resulterade i över 500 svar, vilket vi är tacksamma för.

Vi har därefter sammanställt enkätsvaren, tagit fram en övergripande nulägesbild för Lindholmsvägen och diskuterat de problem som framkommit med andra organisationer och lokala föreningar. Det har resulterat i en rapport med åtgärdsförslag och prioriteringar som du kan läsa nedan.

Åtgärder kan påbörjas under hösten

Vi beräknar att kunna påbörja de första åtgärderna under slutet av hösten. Information kommer att läggas ut löpande.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats