Start / Trafik och resor / Nyheter trafik och resor / Idag börjar SL köra två extra turer i linjetrafik runt Markim

Idag börjar SL köra två extra turer i linjetrafik runt Markim

Den 11 december införde Region Stockholm nya trafikförändringar i Vallentuna kommun. Detta rörde linjerna 662, 663 och 667 samt den nya linjen 669 Z. Kommunen har tillsammans med Regionen fört en intensiv dialog både innan och efter införandet av detta.

Från och med idag kommer linje 662 att gå enligt tidigare tidtabell med en tur på morgonen och en under eftermiddagen, se mer information i pressmeddelande från SL.

Representanter från både Vallentuna kommun och Region har suttit ned tillsammans och försökt hitta lösningar för att underlätta resandet den närmsta tiden framåt och därför kommer 662 att på två turer återgå till sin ordinarie linjesträckning, det handlar om en morgontur och en eftermiddagstur.

Kommunen har även under denna period arbetat med att se över förutsättningarna för hur skolelever som är beviljade skolskjuts ska kunna ta sig till och från skolan. Kommunen har temporärt satt in en buss sedan i onsdags som kommer gå fram till jul. Tiderna på denna buss har varit anpassad så att alla barn, oavsett ålder, ska hinna i tid till skolan. Kommunen kommer fortsatt att arbeta med att se över alla nya skolskjutsansökningar som inkommit och leverera beslut så fort det är möjligt.

Kommunen fortsätter att föra dialog med Regionen för att fler ska kunna åka kollektivt och att de anropsstyrda alternativet att resa ska fungera. En del i detta arbete är att utveckla SL:s app för att skapa möjlighet att det ska gå fort och vara enkelt att boka en eller flera resor. Kommunen arbetar även för förbättringar i tidtabell och hur de anropsstyrda turerna ska fungera på bästa sätt för resenärerna på linje 667 och 663 och andra berörda linjer.

Regionen och kommunen har fått in synpunkter på denna trafikförändring. Region Stockholm och Vallentuna kommun har en kontinuerlig dialog kring dessa synpunkter och försöker i bästa möjliga mån att anpassa förbättringar efter de synpunkter som kommit in.

Har ni eventuella frågor kring befintliga busslinjer och tidtabeller är ni välkomna att kontakta SL, se kontaktuppgifter i pressmeddelande nedan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats